Księgowość

Zakres naszych usług:

 • prowadzenie pełnej księgowości firm,
 • rozliczenie firm korzystających z uproszczonych form księgowości,
 • obsługa kadrowo-płacowa firm,
 • przeprowadzanie rocznych rozliczeń prowadzonej działalności gospodarczej,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz raportów statystycznych,
 • dobór odpowiedniej formy księgowości,
 • przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji księgowej,
 • opracowanie polityki rachunkowości,
 • amortyzowanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • inwentaryzacja,
 • prowadzenie rejestrów podatkowych,
 • inne.

Pakiet usług księgowych naszej firmy jest bardzo rozbudowany z uwagi na specyfikę działalności prowadzonej przez przedsiębiorców. Oferujemy Państwu możliwość doboru wybranych rozwiązań dla firmy i stworzenie własnego, indywidualnego pakietu usług księgowych jakie świadczone będą przez nasze biuro.

Współpracujemy z podmiotami gospodarczymi na każdym etapie wykonywanego przez nas zadania, gwarantując możliwość konsultacji z naszymi ekspertami. Jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje z Państwa strony.