Co to jest CLTV?

Customer Lifetime Value, w skrócie CLTV lub CLV to współczynnik oznaczający wartość życia klienta. Można powiedzieć, że pokazuje on prognozowany zysk netto z relacji z klientem. Nawet używając prostych metod …