Co to jest osobowość prawna?

Przeglądając różnego rodzaju dokumenty, a także przepisy prawne zapewne niejednokrotnie natknąłeś się na określenie „osobowość prawna”, jednak czy na pewno zdajesz sobie sprawę z tego czym ona jest?

Osobowość prawna to zdolność osób prawnych do bycia podmiotem praw i obowiązków oraz do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych.
Definicja ta kształtuje kolejne pytanie, a konkretnie „kim jest osoba prawna?”.
Osoba prawna to jednostka organizacyjna utworzona w ściśle określonych celach, uznawana za samodzielny podmiot prawa cywilnego.
Osobami prawnymi są:
-spółki kapitałowe tj. spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
-spółdzielnie,
-przedsiębiorstwa państwowe,
-jednostki samorządu terytorialnego,
-Kościół,
-szkoły wyższe,
-partie polityczne,
-instytuty badawcze,
-stowarzyszenia rejestrowe,
-związki zawodowe,
-koła łowieckie.

Osobowość prawną uzyskuje się w momencie uzyskania wpisu do odpowiedniego rejestru (zgodnie z artykułem 37 z kodeksu cywilnego).

Osobowość prawna – kogo dotyczy?

Czytając o procesie rejestracji spółki z o.o. lub akcyjnej, można natknąć się na zdanie typu:

Po rejestracji w KRS spółka otrzymuje osobowość prawną.

Czym jest osobowość prawna? Co się z nią wiąże? Kto ją posiada? O tym więcej dowiedzieć się będzie można tutaj.

Osobowość prawna to zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków oraz do dokonywania w własnym imieniu czynności prawnych. Jest bezwzględnie związane z powstaniem osoby prawnej, dlatego też zaraz po rejestracji czyli powstaniu spółki z o.o.,  posiada ona osobowość prawną.

Osobowość prawna wiąże się z osobą prawną czyli z kim? Osoby prawne to między innymi:

  • Spółki kapitałowe: z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna,
  • Spółdzielnia,
  • Przedsiębiorstwo państwowe,
  • Jednostki samorządu terytorialnego,
  • Fundacja,
  • Stowarzyszenie,
  • Partia polityczna,
  • i inne.