Rodzaje akcji

Chcąc stać się współwłaścicielem spółki akcyjnej, trzeba posiadać akcje. Czym one są i jakie występują ich rodzaje- o tym więcej tutaj. Zapraszam do czytania! 
Akcja stanowi papier wartościowym, stanowiący o prawie akcjonariusza (jego posiadacza) do współwłasności spółki, która go wyemitowała. Prawami otrzymanymi w zamian za zakup akcji, mogą być:

  • prawo do udziału w zysku spółki,  
  • prawo do udziału w podziale majątku spółki, 
  • prawo do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy,  
  • prawo poboru – pierwszeństwo w zakupie akcji,  

Nie każda akcja jest taka sama, dlatego wyróżnia się ich różne rodzaje. Oto najpopularniejsze:

  1. imienne i na okaziciela,  
  2. gotówkowe (wydawane za wpłatę pieniędzy) i aportowe (wydawane za wniesienie aportów czyli wkładów niepieniężnych).
  3. zwykłe i uprzywilejowane (posiadacze mają dodatkowe prawa)

Rejestracja spółki z o.o. i akcyjnej w KRS – potrzebne dokumenty.

Rejestracja spółki z o.o. i akcyjnej w Krajowym Rejestrze Sądowym to podstawa nie tylko założenia firmy, lecz także uzyskania osobowości prawnej, umożliwiającej prowadzenie działalności.

Aby jednak przeprowadzić proces rejestracji spółki z o.o. oraz akcyjnej potrzeba założyć następujące dokumenty w KRS:

  • w przypadku spółki z o.o.: wniosek o wpis, odpis z aktu notarialnego umowy spółki, uchwałę o powołaniu zarządu, oświadczenie o pokryciu kapitału zakładowego, listę wspólników, dane członków zarządu, potwierdzenie pokrycia opłat sądowych.
  • w przypadku spółki akcyjnej: wniosek o wpis, statut, odpis aktu notarialnego założenia spółki i objęcia akcji, oświadczenie zarządu o wniesionych wkładach w postaci akcji, oświadczenie o powołaniu organów spółki w raz z ich składem osobowym.