Rejestracja spółki z o.o. przez Internet

Tradycyjna rejestracja spółki to proces bardzo długi, wymagający uzupełnienia wielu wniosków, formularzy i deklaracji, a następnie złożenia ich do poszczególnych urzędów. Wizyty w tych instytucjach bardzo często wiążą się z długimi kolejkami, które znacznie cały proces wydłużają. Tym sposobem rejestracja ta trwać może niemalże miesiąc.

Od 2012 roku istnieje możliwość znacznego skrócenia samodzielnej rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dzięki rejestracji online.
Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczona została specjalistyczna platforma umożliwiająca rejestrację spółki za pomocą Internetu. Wystarczy jedynie uzupełnić niezbędne dane, a następnie program sam generuje odpowiednie dokumenty.
Dzięki powyższej aplikacji proces rejestracyjny trwa zaledwie jeden dzień. Dodatkowo program znacznie ograniczył urzędowe kolejki, tym samym usprawniając ich pracę.
Aplikacja dostępna jest na stronie www.ms.gov.pl w zakładce “rejestracja spółki z o.o. w 24h”.

Zobacz też: Kaucja rejestracyjna

Warunki założenia spółki z o.o.

Aby założyć spółkę z o.o. trzeba spełnić kilka warunków, bez których nie jest możliwe jej funkcjonowanie.

zalozenie-spolki-zoo

Warunek nr 1

Pierwszym warunkiem założenia spółki z o.o. jest sporządzenie umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego. Bez dokumentu w takiej formie, jak akt notarialny nie możliwe jest powstanie firmy, gdyż to właśnie on stanowi o zasadach obowiązujących w przedsiębiorstwie.

Warunek nr 2 

Kolejnym warunkiem koniecznym do założenia spółki z o.o. jest zebranie kapitału zapasowego w wysokości nie mniejszej niż 5 000 złotych. Wymóg ten stanowiony jest przez Kodeks Spółek Handlowych, które określają, że niektóre spółki (w tym spółki z o.o. ) zobowiązane są do zebrania kapitału podstawowego.

Warunek nr 3 

Rejestracja spółki z o.o. w KRS jest ostatnią sprawą, umożliwiającą założenie spółki z o.o. Rejestrację spółki z o.o. można przeprowadzić zarówno tradycyjnie (w sądzie rejestrowym) oraz online (za pośrednictwem systemu eMS).

Jednoosobowa spółka z o.o. – korzyści

Korzyści założenia jednoosobowej spółki z o.o. jest kilka. Pierwszą z nich jest możliwość ograniczenia odpowiedzialności majątkowej wspólnika do wysokości wniesionych wkładów na pokrycie udziałów. Przedsiębiorca dzięki tej cesze spółki z o.o. może prowadzić samodzielną działalność, nie mając obaw o swój prywatny majątek.  jednoosobowa-spolka-zoo

Zakładając jednoosobową spółkę z o.o. ma się dużo większe możliwości rozwoju. Jeżeli zapragnie się rozwinąć działalność, pozyskać dodatkowe środki czy partnera w interesach – można sprzedać udziały spółki i łatwo podwyższyć kapitał zakładowy firmy.

Jednoosobowa spółki z o.o. to również możliwość założenia własnej działalności przez Internet. Jako jedna z nielicznych, spółka z o.o. może być zakładana za pośrednictwem Internetu. To duże ułatwienie!

Podsumowując, jednoosobowa spółka z o.o. umożliwia prowadzenia własnej działalności bez obaw o prywatny majątek, pozyskania w przyszłości dodatkowych środków finansowych i partnerów biznesowych oraz założenia spółki za pośrednictwem Internetu.

Co musi zawierać umowa spółki z o.o.?

Dużą zaletą w zakładaniu spółki z o.o. metodą tradycyjną jest możliwość wprowadzenia wielu dowolnych zapisów w umowie spółki z o.o. Poza wymaganymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych elementami, w umowie spółki można zawrzeć szczegółowe zasady jej funkcjonowania.

Do najważniejszych informacji, jakie trzeba zawrzeć w umowie spółki z o.o. należą: umowa-spolki-zoo

 • firma spółki,
 • siedziba,
 • podmiot działalności,
 • wysokość kapitału początkowego,
 • liczba i wartość posiadanych udziałów,
 • czas trwania spółki.

 

Dowolność kształtowania zapisów w umowie to duża zaleta dla zakładających spółki z o.o. Jednak możliwość tą dopuszcza się tylko w przypadku zakładania spółki z o.o. w formie tradycyjnej. Osoby, które zapragną ułatwić sobie zakładanie firmy i zdecydują się na rejestrację spółki z o.o. przez Internet, nie będą miały takiej możliwości. Sposób ten znacznie ułatwia zakładanie działalności w formie spółki z o.o., ale i wymaga sporządzenia umowy w takiej formie, jaką podaje system.

Zasady prowadzenia spółki z o.o.

Spółka z o.o. jest najczęściej wybieraną formą prawną przedsiębiorstw. Chociaż jej wybór chroni właścicieli przed odpowiedzialnością majątkową, jej prowadzenie nie jest wcale takie proste. Nie można zapomnieć o sposobie prowadzenia księgowości czyli księdze rachunkowej. Ważne jest także, by zwoływać zgromadzenia wspólników w odpowiednim czasie, pod koniec roku obrachunkowego.

prowadzenie-spolki-zoo

Prowadzenie księgowości w spółkach jest niezwykle ważne. W przypadku spółki z o.o. możliwe jest jej prowadzenie tylko w formie pełnej. Może to powodować pewnego rodzaju utrudnienia. Sam przedsiębiorca nie będzie w stanie zająć się prowadzeniem księgowości. Oznacza to, że musi ją zlecić – zatrudnionemu księgowemu lub biuru rachunkowemu.

Podczas prowadzenia firmy w formie spółki z o.o. nie można zapomnieć o obowiązkowych, organizowanych każdego roku zgromadzeniach wspólników. Podczas nich następuje zatwierdzenie sporządzonego sprawozdania finansowego oraz udzielenie absolutorium zarządowi i radzie nadzorczej.

Etapy rejestracji spółki z o.o.

Spółka z o.o. to ciągle najczęściej wybierana forma prawna dla nowo powstałych przedsiębiorstw. Jej rejestracja, chociaż trudna nie przeszkadza przedsiębiorcom w jej zakładaniu. Podczas przeprowadzania jest tradycyjnej rejestracji w KRS, należy wcześniej: 

 1.  Sporządzić umowę spółki w formie aktu notarialnego, czego dokonuje się u notariusza,
 2. Zebrać kapitał w wysokości, określonej przepisami K.S.H.

Następnie z prawidłowo sporządzonym wnioskiem należy udać się do sądu rejestrowego, właściwego dla siedziby spółki. W prowadzonym wydziale KRS trzeba złożyć wniosek o rejestrację wraz z wymaganymi dokumentami. Należy także dokonać opłaty sądowej za rejestrację w KRS i ogłoszenie w MSiG.

Spółka z o.o. może być również rejestrowana za pośrednictwem Internetu. W takim przypadku nie trzeba ani udawać się do notariusza w celu sporządzenia umowy, ani do sądu w celu rejestracji. Czynności te wykonuje się podczas rejestracji na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zgromadzenie wspólników spółki z o.o.

zgromadzenie-wspolnikow

Zgromadzenie wspólników w spółce z organiczną odpowiedzialnością stanowi najwyższy organ, podejmujący najważniejsze decyzje gospodarcze oraz zatwierdzający działalność pozostałych organów. Składa się z kilku, jednego lub wielu udziałowców. Aby mogli oni podejmować wspólne decyzje, muszą się spotkać i obradować. W tym właśnie celu zwołuje się zgromadzenie wspólników spółki z o.o. 

Zgromadzenie to może być zarówno zwyczajne (pod koniec okresu obrachunkowego) lub nadzwyczajne (w innych sytuacjach). Zasadą jest dokładne  i terminowe poinformowanie udziałowców o zwołaniu spotkania. Należy dokonać tego co najmniej dwa tygodnie wcześniej, informując o planowanym przebiegu spotkania, miejscu i celu. Podczas ustalania miejsca spotkania wspólników, należy wziąć po uwagę, że miejscowość powinna być ta sama, jak ta gdzie znajduje się siedziba spółki.

Zwyczaj  zebranie wspólników spółki z o.o. następuje pod koniec roku obrachunkowego w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium zarządowi i radzie nadzorczej. Natomiast nadzwyczajne spotkanie następuje w przypadku, gdy: 

 • udziałowcy posiadający w sumie 10% udziałów, wyrażą takie żądanie, 
 • wymaga tego interes spółki, 
 • sporządzony bilans wykazał straty, powyżej sumy kapitału rezerwowego i połowy kapitału zakładowego.

Przedstawione tutaj informacje, to tylko najważniejsze, dotyczące zgromadzenia wspólników spółki z o.o. Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o spółce z o.o., zobacz tu.

Umowa spółki z o.o.

Dokonanie rejestracji spółki z o.o. bez niej jest nie możliwe. Nawet jej istnienie nie byłoby możliwe. Dlatego też stanowi element, który ma bardzo ważne znaczenie i należy się o niego zatroszczyć podczas otwierania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.  Mowa tu o umowie spółki z o.o. 

Opracowanie treści umowy spółki jest prawie całkowicie dowolne. Należy tylko pamiętać o zawarciu najważniejszych danych, takich jak nazwa, siedziba, wspólnicy, rodzaj działalności i wiele innych. Jest to dogodne rozwiązanie, które mimo bycia zaletą, jest też często problemem. Wielu osobom sporządzenie umowy spółki z o.o. może sprawić trudność. Nie jest to czymś dziwnym, gdyż wbrew pozorom to ciężka czynność. Oczywiście w takich przypadkach można korzystać z pomocy, na przykład naszej firmy.

Na ogół sporządzanie umowy spółki opiera się na gotowym wzorze. Jest tak podczas rejestracji spółki przez Internet. To pewne ułatwienie, jednak nie pozwala na samodzielne formułowanie treści. Mimo to można zawsze zmienić zapisy w umowie.

Samo opracowanie treści dokumentu to nie wszystko. Aby był ważny należy sporządzić go w formie aktu notarialnego. Oznacza to obowiązkową wizytę u notariusza i oczywiście dodatkowe opłaty. Na szczęście w przypadku spółki z o.o. nie są one tak wielkie. Usprawnienie tego procesu umożliwia oczywiście rejestracja online. Podczas tego nie trzeba się udawać się do notariusza i tracić w tym celu czasu. Niestety wadą tego jest, że i tak należy opłacić taksę notarialną.

Na co zwrócić uwagę przy rejestracji spółki z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to najczęściej wybierana forma prawna. Z tego powodu warto pokreślić sprawy, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę, zakładając spółkę z o.o.

REJESTRACJA  

Spółka z o.o. może zostać zarejestrowana przez Internet lub tradycyjnie. Wybór ten zależy od zakładającego. Jednak znacznie opłacalnie jest zdecydować się na rejestrację online. Poza tym, że nie trzeba się w celu rejestracji nigdzie udawać, to dodatkowo można oszczędzić pieniądze. Korzystając z systemu eMS znajdującego się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości nie trzeba udawać się do notariusza aby spisać umowę, ani do KRS aby dokonać rejestracji. Dodatkowo opłata za wpis jest o połowę mniejsza.

ZUS 

Spółka z o.o. może być sposobem na ominięcie ZUS-u. Jeżeli spółkę tą prowadzi więcej niż jedna osoba, udziałowcy nie muszą odprowadzać składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sprawia to, że koszty działalności są  znacznie mniejsze, a więc wynik finansowy większy.

ROK OBROTOWY 

Rozpoczynając działalność gospodarczą w formie spółki z o.o. można samemu określić okres jaki będzie obejmował rok obrotowy. To ma wiele pozytywnych aspektów. Na przykład kiedy otwiera się spółkę w drugiej połowie roku podatkowego, można wydłużyć czas na sporządzenie sprawozdania finansowego.

Rejestracja spółki z o.o. i akcyjnej w KRS – potrzebne dokumenty.

Rejestracja spółki z o.o. i akcyjnej w Krajowym Rejestrze Sądowym to podstawa nie tylko założenia firmy, lecz także uzyskania osobowości prawnej, umożliwiającej prowadzenie działalności.

Aby jednak przeprowadzić proces rejestracji spółki z o.o. oraz akcyjnej potrzeba założyć następujące dokumenty w KRS:

 • w przypadku spółki z o.o.: wniosek o wpis, odpis z aktu notarialnego umowy spółki, uchwałę o powołaniu zarządu, oświadczenie o pokryciu kapitału zakładowego, listę wspólników, dane członków zarządu, potwierdzenie pokrycia opłat sądowych.
 • w przypadku spółki akcyjnej: wniosek o wpis, statut, odpis aktu notarialnego założenia spółki i objęcia akcji, oświadczenie zarządu o wniesionych wkładach w postaci akcji, oświadczenie o powołaniu organów spółki w raz z ich składem osobowym.