Wybór kodów PKD

Kod PKD to określenie rodzaju działalności gospodarczej pod jaką działalność prowadzi przedsiębiorca. W celu ustalenia właściwych kodów PKD przedsiębiorca może skorzystać z wyszukiwarki PKD.

Zadaniem wyszukiwarki kodów PKD jest określenie właściwego kodu PKD i sprawdzenie procedur administracyjnych związanych z wybranymi kodami. Jest to szczególnie ważne podczas zakładania działalności gospodarczej, gdyż już na etapie rejestracji spółek handlowych oraz jednoosobowego przedsiębiorstwa należy podać rodzaj wykonywanej działalności w oparciu o te kody.

We wnioskach rejestracyjnych znajduje się zazwyczaj kilka miejsc na wpisanie kodów PKD, ale zawsze gdy jest ich więcej można skorzystać z specjalnego załącznika. Załącznik ten w zależności od tego jaką formę prawną przedsiębiorstwa się wybrało jest inny. W przypadku przedsiębiorstw rejestrowanych w CEIDG jest to załącznik do wniosku o nazwie CEIDG-RD. Natomiast w spółkach handlowych należy w takim przypadku złożyć poprawnie wypełniony wniosek KRS-ZM.

Po złożeniu wniosku rejestracyjnego przedsiębiorstwom ciągle przysługuje prawo do rozszerzenia zakresu działalności lub jej zawężenia, a także do zmiany profilu działalności. Zgłoszenie zmian kodu PKD w rejestrze KRS nie musi być poprzedzone zmianą umowy spółki, aktu założycielskiego czy statutu, o ile przedmiot działalności danej spółki wynika ze wskazanych dokumentów.

Jak długo rozpatrywane są wnioski w KRS?

rejestracja spolki WarszawaCzas zarejestrowania spółki może być dłuższy lub krótszy w zależności, w jaki sposób podejmuje się rejestracji. W przypadku standardowej rejestracji, gdy wnioski składa się osobiście w KRS, czas ich rozpatrzenia nie powinien zająć dłużej niż 7 dni. Jednak podane w nim dane muszą zostać dokładnie i rzetelnie sprawdzone. To wymaga poświęcenia czasu, by ujawnione potem w KRS dane nie zaszkodziły innym jednostką.

Co jednak gdy złożone w KRS dokumenty są niekompletne lub zwierają nieprawdziwe dane? W takim przypadku natrafia się na problem. Czas rejestracji może wydłużyć się nawet do kilku tygodni, gdyż kolejno przedłużany jest o 7 dni od czasu usunięcia błędu czy złożenia uzupełniającej dokumentacji. Jednak wniosek nie powinien być rozpatrywany dłużej niż w jeden miesiąc. Tylko w wyjątkowych przypadkach może to potrwać dłużej.

W jaki sposób przyspieszyć rejestrację spółki w KRS? 

Pierwszym sposobem jest skorzystanie z możliwości rejestracji spółki przez Internet. Taki tryb rejestracji umożliwia rozpatrzenie wniosku rejestracyjnego w terminie do 24 godzin.

Niestety taki sposób rejestracji dopuszczalny jest tylko w niektórych formach prawnych przedsiębiorstw. Skorzystać z niego będą mogły spółki z o.o., komandytowe oraz jawne.

Jeżeli nie rejestracja spółki handlowej przez Internet, to kolejną możliwość szybkiego założenia firmy stanowi gotowa spółka. Spółki takie nie trzeba kolejny raz rejestrować. Wystarczy tylko ją zakupić i zmienić jej dane. Czas na wszystkie te procedury, pozwalające ominąć samodzielną rejestrację zajmują tylko 2-3 dni.

Sprawdź oferty gotowych spółek z o.o. oraz przeznaczonych właśnie dla nich wirtualnych biur. Więcej na ten temat dowiesz się tutaj!

Jakie podmioty gospodarcze muszą mieć statut?

Statut jest aktem prawnym regulującym zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania podmiotu publicznego lub prywatnego. Statut każdej jednostki może różnić się w znacznym stopniu. Jednak rzeczą niezmienną jest funkcja tego dokumentu czyli regulacja wewnętrzna jednostki.

Pośród podmiotów prywatnych, które muszą taki statut utworzyć wyróżnia się: 

 • fundusze inwestycyjne,
 • fundusze emerytalne,
 • spółdzielnie,
 • przedsiębiorstwa państwowe,
 • partie polityczne,
 • stowarzyszenia,
 • związki zawodowe,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki akcyjne,
 • szkoły wyższe,
 • fundacje,
 • związki wyznaniowe,
 • koło naukowe.

 

O Rejestrze Handlowym

RH (rejestr handlowy) był poprzednikiem dzisiejszego KRS. Chociaż nie funkcjonuje już, wciąż w jego rejestrze zarejestrowanych jest sporo spółek. Wiele z nich to  „martwe spółki” czyli przedsiębiorstwa nie prowadzące czynnej działalności gospodarczej, lecz mające bardzo często duże majątki.

rejestr-handlowy

W kilku poprzednich postach pisaliśmy na temat planowanej likwidacji „martwych spółek”, poprzez wprowadzenie obowiązku przerejestrowania się z RHB do KRS. Ci, którzy tego nie zrobią, stracą swój majątek!

Rejestr spółek dawniej i dziś 

Poprzedni rejestr podmiotów gospodarczych funkcjonował do  1 stycznia 2001 roku, kiedy to został po prawie 80 latach zastąpiony KRS-em.

Składał się on z trzech działów:

 • A (RHA) – obejmującego spółki jawne oraz komandytowe,
 • B (RHB) – obejmującego spółki z o.o. i akcyjne,
 • C (RHC) – obejmującego  spółki kapitałowe z udziałem zagranicznym.

Funkcje KRS

KRS to rejestr sądowy obejmujący swoim działaniem liczne jednostki, w tym głównie spółki handlowe. Pełni on dwie bardzo ważne funkcje:

 • funkcję legalizacyjną, która umożliwia zarejestrowanym w nim podmiotach prowadzić działalność gospodarczą. Niejednokrotnie rejestracja podmiotu w KRS umożliwia uzyskanie osobowości prawnej. Przykładem są spółki kapitałowe, które osobowość prawną zyskują dopiero po rejestracji.
 • funkcję informacyjną, polegającą na stanowieniu bazy danych o podmiotach gospodarczych oraz dłużnikach. Dzięki udostępnianiu tych informacji, możliwa jest ochrona kontrahentów, na przykład przed nieuczciwymi przedsiębiorstwami.

Zadanie i funkcje KRS są bardzo ważne, nie tylko dla innych instytucji, lecz także każdego z przedsiębiorców. Chociaż rejestracja wiąże się z wieloma utrudnieniami, jest potrzebna.

Ważne przypomnienie!

W tym poście ważne przypomnienie dla przedsiębiorców, którzy nie zdążyli jeszcze się przerejestrować się z RHB do KRS.
przerejestrowanie-spolkiJakiś czas temu na naszej stronie można było znaleźć o tym informacje. Link do wpisu można znaleźć poniżej.  

Dawniej zanim zaczął funkcjonować KRS (przed 2001), rejestracji spółek dokonywano w Rejestrze Handlowym (RHB). Te przedsiębiorstwa, które zostały zarejestrowane w starym rejestrze nie miały obowiązku niczego zmieniać, aż do tego momentu. W 2015 roku w życie weszła ustawa, która ma zlikwidować wszystkie spółki należące do RHB. Główną przyczyną jest likwidacja martwych spółek.

Aby uniknąć tego co niesie z sobą likwidacja martwych spółek, trzeba jak najszybciej dokonać rejestracji firmy w KRS. Ostateczny termin upływa 31 grudnia. Trzeba się spieszyć, bo czas ucieka.

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy przerejestrowaniu swojej spółki z RHB do KRS, nasi specjaliści Ci pomogą. Skontaktuj się z nami.

LINK do artykułu „Koniecznie trzeba się przerejestrować!”

Stowarzyszenie i fundacja

Założenie spółki to powszechny temat, z którym wiąże się wiele kwestii, takich jak sposób prowadzenia księgowości, organ rejestrowy, sposób rejestracji itp. Rzadko jednak porusza się tematy związane z zakładaniem stowarzyszeń i fundacji. Są to również podmioty działające na rynku, jednak w nieco innym charakterze. Mimo to podobnie jak spółki handlowe podlegają rejestracji w KRS.  

Rejestracja w KRS – to największa trudność, jeżeli chodzi o zakładanie spółki, a nawet fundacji czy stowarzyszenia. Dlatego też zakładając dowolną organizację, rejestrowaną w KRS, warto skorzystać z pomocy fachowców, co znacznie ułatwia rozpoczynanie działalności, nie tylko gospodarczej. Nasi eksperci pomogą w poprawnym przygotowaniu niezbędnych wniosków, złożą je w KRS, a także będą służyć wsparciem w innych, trudnych zadaniach.

Zakładasz własną działalność, chcesz prowadzić stowarzyszenie lub fundację – nie martw się przeszkodami, skontaktuj się z nami. 

rejestracja-stowarzyszenia