Wady jednoosobowej działalności gospodarczej

wady-jednoosobowej-firmy

Chociaż formy przedsiębiorstw bez osobowości prawnej są dosyć popularne pośród początkujących przedsiębiorców, ich założenie nie zawsze jest w pełni korzystne. Wybierając jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną liczyć się trzeba z kilkoma wadami tych form.

Jakie wady ma prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej?

Całkowita odpowiedzialność za zobowiązania firmy ciąży na przedsiębiorcy i jego majątku, nawet tym osobistym. Tak więc zobowiązania, których nie pokryje w terminie mogą spowodować zajęcie prywatnego majątku, co wynika z braku rozdzielności między majątkiem firmy, a przedsiębiorcy.

Również zebranie kapitału początkowego jest trudne ze względu na to, że może być to tylko ten należący do przedsiębiorcy.

Więcej o prowadzeniu form przedsiębiorstw bez osobowości lub podmiotowości prawnej można przeczytać w naszych poprzednich postach. Zapraszamy do zapoznania się z następującymi postami:

 

 

 

Wady i zalety prowadzenia spółki cywilnej

Spółka cywilna może być założona przez co najmniej dwie osoby. Zakładając spółkę, zobowiązują się one do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Współpracę podejmują, wnosząc do spółki swoje wkłady.

Jakie są zalety prowadzenia spółki cywilnej?

Spółka cywilna uznawana jest za jedną z najprostszy sposób prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej. Założenie spółki jest szybkie, a prowadzenie spraw spółki niezbyt skomplikowane. Postanowienia umowy mogą być swobodnie kształtowane. Przy założeniu nie jest wymagany minimalny kapitał zakładowy. Ponadto prowadząc spółkę cywilną, wspólnicy płacą podatek dochodowy indywidualnie; spółka nie płaci odrębnego podatku.

Jakie są wady prowadzenia spółki cywilnej?

Brak osobowości prawnej jest największą wadą spółki cywilnej. Nie może ona realizować w swoim imieniu żadnych czynności prawnych, np. nabywać mienia. Jedynie wspólnicy mogą to robić, są oni w takich sytuacjach podmiotami stosunku prawnego. Szeroka odpowiedzialność wspólników to kolejna wada spółki cywilnej. Za zobowiązania spółki odpowiadają wszyscy wspólnicy solidarnie, swoim majątkiem osobistym. Zakładając spółkę cywilną, należy zastanowić się nad wyborem wspólników. Działalność spółki powinna być oparta na wspólnym zaufaniu. W sytuacjach problemowych trudno mówić o szczegółowych regulacjach, według których wspólnicy mogliby dochodzić do swoich roszczeń.
wady-prowadzenia-spolki-cywilnej

Spółki bez osobowości prawnej

Początki w biznesie bywają bardzo trudne. Trzeba zatroszczyć się o odpowiednie miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej oraz wybrać odpowiednią formę prawną powstającego przedsiębiorstwa.

rejestracja_spolki_Warszawa

Większość początkujących firm nie jest duża, lecz dopiero z czasem się rozwija. Nie potrzebuje więc bardzo rozbudowanej formy prawnej, gdyż ryzyko jest nie wielkie, a koszty prowadzenia mniejsze. Odpowiednie dla takich firm bywają formy prawne, nie posiadające osobowości prawnej. Do nich zalicza się jednoosobowe przedsiębiorstwa oraz spółki cywilne.

Przedsiębiorstwa nie posiadające osobowości prawnej charakteryzują się tym, że nie mają zdolności do bycia podmiotem praw i obowiązków w stosunkach cywilnych czyli nie mogą mieć własnego majątku, ani w swoim imieniu zaciągać zobowiązań.

W jednoosobowych firmach oraz spółkach cywilnych podmiotem praw i obowiązków jest właściciel lub właściciele. Niesie to z sobą pewne korzyści, ale może stanowić także zagrożenie. Więcej o nich w następnych postach.