Suma komandytowa

rejestracja-spolki-warszawa

Suma komandytowa to nazwa kapitału własnego występującego w spółce komandytowej. Jego dolna granica nie jest ściśle określona, jednak przepisy zabraniają gromadzenia tylko symbolicznej wielkości kapitału zakładowego. Suma komandytowa jest gromadzona przez wszystkich komandytariuszy, którzy  dzięki temu zyskują udział w spółce, ale nie ponoszą odpowiedzialności finansowej za nią, powyżej wartości wniesionej kwoty komandytowej. Nie mogą jednak prowadzić spraw spółki, do momentu otrzymania pełnomocnictwa od komplementariuszy. To jedyna wada bycia komandytariuszem.

 

Suma komandytowa nie musi mieć postaci tylko pieniądza. Do spółki komandytowej można wnieść wkłady w postaci:

  • własności rzeczy ruchomych i nieruchomości,
  • prawa do używania lub użytkowania rzeczy i praw,
  • pieniędzy lub wierzytelności pieniężnych,
  • przeniesienia lub ustanowienia prawa do korzystania z praw na dobrach niematerialnych,
  • świadczenia pracy lub usług.

O CZYM TRZEBA WIEDZIEĆ!

Postać wkładu do spółki, a kwota komandytowa mają pewne różnice. Suma komandytowa jest głównie pojęciem abstrakcyjnym, służącym do określenia granicy odpowiedzialności komandytariuszy. Natomiast wkład do spółki jest rzeczywiście zadeklarowanym w umowie spółki świadczeniem komandytariusza.

Spółka offshore

Spółka offshore to najprościej mówiąc spółka zakładana w państwach zaliczanych do tzw.”rajów podatkowych”. Na świecie istnieje około 60 rajów podatkowych, wśród nich można wymienić takie kraje jak Panama czy Belize. Firmy zagraniczne, które zarejestrowane są na ich terytorium są zwolnione od płacenia podatków, prowadzenia rachunkowości czy składania rocznych sprawozdań finansowych. 
 
Spółka offshore prowadzi działalność międzynarodową. Podlega ona pod jurysdykcję tylko kraju rejestracji i nie może być poddawana do kontroli ze strony Urzędu Skarbowego krajów trzecich. Raje podatkowe gwarantują wysoki poziom poufności, dlatego przedsiębiorcy decydują się na rejestrację firm w strefach offshore. 
 
Rejestracja spółki typu offshore wymaga stworzenia formuły organizacyjnej podmiotu gospodarczego, która odpowiadałaby dostępnym formom prawnych na terytorium danego kraju. Najczęściej brana pod uwagę jest lokalna odmiana spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, jednak zakładane są także spółki komandytowe z udziałem spółek z o.o. jako komplementariuszy. Okres trwania rejestracji spółki uzależniony jest od poszczególnych jurysdykcji, wynosi od jednego dnia do miesiąca.

rejestracja_spolki_warszawa

Jak w pełni ograniczyć odpowiedzialność majątkową w spółce komandytowo-akcyjnej?

Spółka komandytowo-akcyjna jest jedną z spółek, która w pewnej częściej umożliwia organicznie odpowiedzialności majątkowej za zobowiązania spółki. Z przywileju tego korzystać mogą tylko akcjonariusze, ale nie komplementariusze. Może być to wada tej spółki. Można jednak znaleźć na nią sposób!

Aby w pełni ograniczyć odpowiedzialność w spółce komandytowo-akcyjnej można ustanowić jej komplementariuszem spółkę z o.o., której właścicielami będą poprzedni komplementariusze. Spółka z o.o. pozwoli wspólnikom zachować ograniczoną odpowiedzialność, a jednocześnie zarządzać spółką komandytowo-akcyjną.

Podobne rozwiązanie stosuje się w przypadku spółek, powstających z połączenia spółki z o.o. i komandytowej.  Połączenie spółki komandytowej z spółką z o.o. daje wspólnikom nie tylko pełne ograniczenie odpowiedzialności, lecz także możliwość zmniejszenia zobowiązań podatkowych.

Nie tylko spółka z o.o., chociaż warta wyboru

Zastanawiasz się nad założeniem własnej działalności gospodarczej? Nie jesteś pewien jaką formę spółki wybrać? A może spółkę z o.o.?

Pytania te są bardzo częste wśród przedsiębiorców. Najczęściej zakładając własną działalność, ludzie decydują się na wybór spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W dzisiejszych czasach jest jedną z najlepszych form, głównie ze względu na możliwość prowadzenia bezpiecznych interesów. Cechą charakterystyczną spółki z o.o jest ograniczona odpowiedzialność do wysokości wniesionych przez wspólników wkładów. Pozwala to znacznie zmniejszyć ryzyko podejmowanej działalności gospodarczej.

Spółka z  o.o. to jedna z najlepszych form do podjęcia działalności. Nie jest jednak jedyna. Do form, które również są warte założenia, zalicza się spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną. Być może nie dają one możliwości pełnego ograniczenia odpowiedzialności (tylko częściowe), lecz są również dobrą formą.

Zastanawiając się nad wyborem formy prawnej przedsiębiorstwa, warto zastanowić się nad spółką z o.o. oraz spółkami – komandytową i komandytowo-akcyjną. To także atrakcyjne możliwości.

Wymienione formy łączy wspólna cecha – trudny proces rejestracji w KRS. Aby go uniknąć warto zdecydować się usługę zakładania spółki lub zakup już gotowego przedsiębiorstwa.