Jakie obowiązki ma wspólnik spółki z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie musi regulować składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warunek jest jeden – spółka musi być wieloosobowa. Z tego powodu założyciele bardzo często decydują się powierzyć jeden udział innej osobie. Tym sposobem chcę obniżyć swoje koszty. Jednocześnie chcę jednak w jak najmniejszym stopniu zachować styczność swojego wspólnika ze spółką.
Wiele osób mylnie twierdzi, że każdy wspólnik ma obowiązek nie tylko wnieść wkłady na pokrycie kapitału zakładowego, ale również wyrównać brakujące wartości aportu, dokonywać dopłaty i dostarczać spółce powtarzające się aporty niepieniężne.

Tymczasem jedynym i bezwzględnym obowiązkiem wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest wniesienie umówionego wkładu. Wszelkie pozostałe obowiązki mają charakter opcjonalny.

Zobacz też: Kapitał własny w spółce z o.o.

Spółka z o.o. nie dla początkujących!

 

Wiele osób decydując się na otworzenie własnej firmy decyduje się na poprowadzenie jej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wpływa na to kilka zasadniczych czynników. Po pierwsze prosta rejestracja. Jest ona możliwa za pomocą specjalistycznej aplikacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów.
Dzięki temu cały proces rejestracji można wykonać bez konieczności wychodzenia z domu i trwa on zaledwie jeden dzień.
Dodatkowo spółka z o.o. wymaga bardzo niewielkiego kapitału zakładowego wynoszącego zaledwie 5 tysięcy złotych.

Osoby, które decydują się na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyłącznie ze względu na wygodę oraz niewielkie koszty jej założenia podczas jej prowadzenia mogą przeżyć ogromne rozczarowanie. Spółka ta wymaga bowiem prowadzenia księgowości pełnej, do której zobowiązani są zatrudnić specjalistów, bądź też wynająć biuro rachunkowe.
Wiąże się to z dodatkowymi kosztami, które znacząco obciążają budżet początkującego przedsiębiorcy.
Z tego względu decydując się na otworzenie własnej działalności warto przeanalizować założenie jednoosobowej działalności gospodarczej.  

Zasady prowadzenia spółki z o.o.

Spółka z o.o. jest najczęściej wybieraną formą prawną przedsiębiorstw. Chociaż jej wybór chroni właścicieli przed odpowiedzialnością majątkową, jej prowadzenie nie jest wcale takie proste. Nie można zapomnieć o sposobie prowadzenia księgowości czyli księdze rachunkowej. Ważne jest także, by zwoływać zgromadzenia wspólników w odpowiednim czasie, pod koniec roku obrachunkowego.

prowadzenie-spolki-zoo

Prowadzenie księgowości w spółkach jest niezwykle ważne. W przypadku spółki z o.o. możliwe jest jej prowadzenie tylko w formie pełnej. Może to powodować pewnego rodzaju utrudnienia. Sam przedsiębiorca nie będzie w stanie zająć się prowadzeniem księgowości. Oznacza to, że musi ją zlecić – zatrudnionemu księgowemu lub biuru rachunkowemu.

Podczas prowadzenia firmy w formie spółki z o.o. nie można zapomnieć o obowiązkowych, organizowanych każdego roku zgromadzeniach wspólników. Podczas nich następuje zatwierdzenie sporządzonego sprawozdania finansowego oraz udzielenie absolutorium zarządowi i radzie nadzorczej.