Rejestracja spółki z o.o. przez Internet

Tradycyjna rejestracja spółki to proces bardzo długi, wymagający uzupełnienia wielu wniosków, formularzy i deklaracji, a następnie złożenia ich do poszczególnych urzędów. Wizyty w tych instytucjach bardzo często wiążą się z długimi kolejkami, które znacznie cały proces wydłużają. Tym sposobem rejestracja ta trwać może niemalże miesiąc.

Od 2012 roku istnieje możliwość znacznego skrócenia samodzielnej rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dzięki rejestracji online.
Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczona została specjalistyczna platforma umożliwiająca rejestrację spółki za pomocą Internetu. Wystarczy jedynie uzupełnić niezbędne dane, a następnie program sam generuje odpowiednie dokumenty.
Dzięki powyższej aplikacji proces rejestracyjny trwa zaledwie jeden dzień. Dodatkowo program znacznie ograniczył urzędowe kolejki, tym samym usprawniając ich pracę.
Aplikacja dostępna jest na stronie www.ms.gov.pl w zakładce “rejestracja spółki z o.o. w 24h”.

Zobacz też: Kaucja rejestracyjna

Kaucja rejestracyjna

Jedną z najnowszych zmian, którą będzie można zaobserwować podczas rejestracji firmy jest wprowadzenie tak zwanej kaucji rejestracyjnej, którą opłacić zostaną zobowiązane wybrane podmioty. Opłata ta będzie obligatoryjna bądź też fakultatywna.
Kaucja obligatoryjna dotyczyć będzie podmiotów, które zalegają z podatkami. Bardzo istotną kwestię stanowić jednak będzie wysokość zaległości oraz czas, przez który się utrzymuje.
Kaucja fakultatywna będzie odnosić się do składających zgłoszenia rejestracyjne oraz podmiotów korzystających z wynajętego adresu firmowego.
Ścisłe stawki i limity kaucji zostały już ustalone, jednak na razie nie będą ujawnione.
Dodatkowo istnieje możliwość wpisania do programu także skazanych za przestępstwa niezwiązane z prawem podatkowym.
Prócz kaucji mają zostać wprowadzone również wyższe sankcje prawne za zawyżanie zwrotów, a także możliwość łatwiejszego wyrejestrowania firmy.

kaucja-rejestracyjna

Spółka z o.o. nie dla początkujących!

 

Wiele osób decydując się na otworzenie własnej firmy decyduje się na poprowadzenie jej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wpływa na to kilka zasadniczych czynników. Po pierwsze prosta rejestracja. Jest ona możliwa za pomocą specjalistycznej aplikacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów.
Dzięki temu cały proces rejestracji można wykonać bez konieczności wychodzenia z domu i trwa on zaledwie jeden dzień.
Dodatkowo spółka z o.o. wymaga bardzo niewielkiego kapitału zakładowego wynoszącego zaledwie 5 tysięcy złotych.

Osoby, które decydują się na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyłącznie ze względu na wygodę oraz niewielkie koszty jej założenia podczas jej prowadzenia mogą przeżyć ogromne rozczarowanie. Spółka ta wymaga bowiem prowadzenia księgowości pełnej, do której zobowiązani są zatrudnić specjalistów, bądź też wynająć biuro rachunkowe.
Wiąże się to z dodatkowymi kosztami, które znacząco obciążają budżet początkującego przedsiębiorcy.
Z tego względu decydując się na otworzenie własnej działalności warto przeanalizować założenie jednoosobowej działalności gospodarczej.  

Księgowość jednoosobowego przedsiębiorcy, a spółki z o.o

Zarówno spółka z o.o. jak i jednoosobowa działalność gospodarcza są formami prawnymi, dopuszczającymi prowadzenie przedsiębiorstwa przez jedną osobę. Każda z nich opiera swoje funkcjonowanie na odmiennych zasadach i przepisach. Różnice te dostrzegalne są między innymi w formie prowadzenia rachunkowości. Więcej na ten temat w dzisiejszym poście. ksiegowosc-firmy

 

Księgowość u jednoosobowego przedsiębiorcy, podlegającemu rejestracji w CEIDG prowadzona może być w jednej z trzech dopuszczalnych form księgowości uproszczonej, a więc w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (obie formy dostępne po spełnieniu dodatkowych warunków) oraz księgi przychodów i rozchodów (KPiR). Nie jest to jedna możliwość. W przypadku tych przedsiębiorców, których roczny obrót przekroczy limit prowadzenia ksiąg rachunkowych obowiązuje jednak prowadzenie pełnej księgowości.

Spółki z o.o., w tym także jednoosobowe spółki z o.o. zobowiązane są do prowadzenia księgowości tylko i wyłącznie w formie ksiąg rachunkowych (nie ma możliwości stosowania uproszczonych metod rachunkowości). Jednak spełniające określone warunki jednoosobowe spółki z o.o. mogą korzystać z przywileju sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego.

Księgowość w jednoosobowych przedsiębiorstwach osób fizycznych oraz spółek z o.o. można zlecić biurom rachunkowym, bez względu na formę jej prowadzenia. Na ogół jest to znacznie bardziej ekonomiczne rozwiązanie dla firm.

 

Specjalnie dla gotowych spółek – wirtualne biura

Zakup gotowej spółki stanowi bardzo dobre rozwiązanie dla większości przedsiębiorców. Usprawnia bowiem cały proces zakładania własnego biznesu, ale oprócz możliwości nabycia gotowego przedsiębiorstwa istnieje jeszcze inne, przydatne dla przedsiębiorców rozwiązanie. Mowa tu o wirtualnym biurze.

wirtualne-biuro
 

Wirtualne biura dostępne są od dłuższego czasu, a zapotrzebowanie na nie ciągle wzrasta. Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mają często problem z wyborem siedziby. Jest to kłopot zwłaszcza dla początkujących przedsiębiorców, ponieważ koszt własnego biura jest bardzo wysoki. Dodatkowo jeżeli znajduje się w atrakcyjnej dzielnicy, dużego miasta to wydatek wzrasta.

Będąc w takiej sytuacji jaka została przedstawiona powyżej, warto zainteresować się usługą wirtualnego adresu. Więcej o takiej ofercie dla kupujących gotowe spółki i nie tylko, dowiedzieć się można od naszych konsultantów.

Spółki stażowe

Spółki stażowe czekają już na nowych przedsiębiorców. Nasza firma nie tylko oferuje same gotowe spółki, dając możliwość szybkiego i prostego rozpoczęcia działalności gospodarczej. Nasze gotowe spółki mogą być jeszcze lepszym rozwiązaniem. W naszej ofercie można znaleźć także gotowe spółki z stażem. Staż ten wynosi zazwyczaj od kilku miesięcy do pół roku.

Wiele osób zastanowi się dlaczego zakup spółki z kilku miesięcznych stażem może być taki dobry. Otóż posiadanie stażu często ułatwia pozyskanie środków, potrzebnych do dalszego prowadzenia firmy. Zdobycie stażu rejestrując spółkę od samego początku jest wręcz nie możliwe. Dlatego spółki z stażem są najlepszym rozwiązaniem.

Zakup spółek stażowych może wiązać się z niespłaconymi zobowiązaniami. Jednak nasza firma dba o dobro Klientów, dlatego oferuje spółki bez żadnych długów i zobowiązań. Zakup spółki stażowej z naszej firmy jest więc w pełni bezpieczny.

 

Jak spółki handlowe mogą się połączyć?

Połączeniu się mogą podlegać jedynie spółki, posiadające osobowość prawną. Są to spółka z o.o. oraz spółka akcyjna oraz mogą to być  spółdzielnie i przedsiębiorstwa państwowe. Wyjątek stanowią jeszcze spółki będące w stanie likwidacji lub upadłości.  

polaczenie-spolek

Połączenie spółek handlowych (kapitałowych) może nastąpić przez inkorporację lub zjednoczenie.

Przejęcie (przez inkorporację) polega na połączeniu się istniejących spółek, poprzez przeniesienie całego majątku z jednego podmiotu na drugi. Za moment połączenia uznaje się czas, w którym dokonano wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w KRS. Podmiot przekazujący majątek, zostaje wykreślony z rejestru i przestaje istnieć.

Fuzja (zjednoczenie) to kolejny sposób łączenia się spółek kapitałowych, polegający na przeniesieniu majątku obu spółek na inny podmiot. Za moment fuzji uznaje się czas, gdy nowa spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców.  Pozostałe podmioty zostają w tym czasie wykreślone z niego. Sposób ten też jest dostępny dla spółek osobowych, pod warunkiem, że nie zakazuje tego odrębne prawo, a nowo powstała spółki jest kapitałową (wyjątek spółka partnerska).

Rodzaje akcji

Chcąc stać się współwłaścicielem spółki akcyjnej, trzeba posiadać akcje. Czym one są i jakie występują ich rodzaje- o tym więcej tutaj. Zapraszam do czytania! 
Akcja stanowi papier wartościowym, stanowiący o prawie akcjonariusza (jego posiadacza) do współwłasności spółki, która go wyemitowała. Prawami otrzymanymi w zamian za zakup akcji, mogą być:

 • prawo do udziału w zysku spółki,  
 • prawo do udziału w podziale majątku spółki, 
 • prawo do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy,  
 • prawo poboru – pierwszeństwo w zakupie akcji,  

Nie każda akcja jest taka sama, dlatego wyróżnia się ich różne rodzaje. Oto najpopularniejsze:

 1. imienne i na okaziciela,  
 2. gotówkowe (wydawane za wpłatę pieniędzy) i aportowe (wydawane za wniesienie aportów czyli wkładów niepieniężnych).
 3. zwykłe i uprzywilejowane (posiadacze mają dodatkowe prawa)

Spółka komandytowo-akcyjna

Pisząc na temat spółki komandytowo-akcyjnej, można pisać wiele o sposobie rejestracji, potrzebnych w tym celu dokumentach czy o prawach i obowiązkach wspólników. W tym wpisie powiemy o spółce komandytowo-akcyjnej w inny sposób. Nie przedstawimy standardowych informacji, lecz zaprezentujemy jej zalety, które pomogą w wyborze formy działalności.

Spółka komandytowo-akcyjna nie jest jakoś szczególnie popularna. Podobnie jak w przypadku założenia spółki komandytowej, utworzenie spółki komandytowo-akcyjnej umożliwia pozyskanie dodatkowego kapitału do prowadzenia działalności gospodarczej. Akcjonariusze, którzy stanowią jeden z dwóch rodzajów wspólników, wnoszą środki na pokrycie akcji. W zamian za to akcjonariusze zyskują prawo do zarządzania firmą, a komplementariusze mają dodatkowy kapitał, na prowadzenie działalności. Rozwiązanie najlepsze, gdy potrzeba dodatkowych funduszy.

Spółka komandytowo-akcyjna może kojarzyć się z wielkimi interesami, jak to często ma miejsce w przypadku spółki akcyjnej. Podkreślić należy, że spółka komandytowo-akcyjna to także rozwiązanie dla mniejszych firm. Sprzyja temu stosunkowo niski kapitał zakładowy, wynoszący tylko 50 000 złotych (w porównaniu z spółką akcyjną).

 

Osobowość prawna – kogo dotyczy?

Czytając o procesie rejestracji spółki z o.o. lub akcyjnej, można natknąć się na zdanie typu:

Po rejestracji w KRS spółka otrzymuje osobowość prawną.

Czym jest osobowość prawna? Co się z nią wiąże? Kto ją posiada? O tym więcej dowiedzieć się będzie można tutaj.

Osobowość prawna to zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków oraz do dokonywania w własnym imieniu czynności prawnych. Jest bezwzględnie związane z powstaniem osoby prawnej, dlatego też zaraz po rejestracji czyli powstaniu spółki z o.o.,  posiada ona osobowość prawną.

Osobowość prawna wiąże się z osobą prawną czyli z kim? Osoby prawne to między innymi:

  • Spółki kapitałowe: z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna,
  • Spółdzielnia,
  • Przedsiębiorstwo państwowe,
  • Jednostki samorządu terytorialnego,
  • Fundacja,
  • Stowarzyszenie,
  • Partia polityczna,
  • i inne.