Rejestracja spółki z o.o. przez Internet

Tradycyjna rejestracja spółki to proces bardzo długi, wymagający uzupełnienia wielu wniosków, formularzy i deklaracji, a następnie złożenia ich do poszczególnych urzędów. Wizyty w tych instytucjach bardzo często wiążą się z długimi kolejkami, które znacznie cały proces wydłużają. Tym sposobem rejestracja ta trwać może niemalże miesiąc.

Od 2012 roku istnieje możliwość znacznego skrócenia samodzielnej rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dzięki rejestracji online.
Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczona została specjalistyczna platforma umożliwiająca rejestrację spółki za pomocą Internetu. Wystarczy jedynie uzupełnić niezbędne dane, a następnie program sam generuje odpowiednie dokumenty.
Dzięki powyższej aplikacji proces rejestracyjny trwa zaledwie jeden dzień. Dodatkowo program znacznie ograniczył urzędowe kolejki, tym samym usprawniając ich pracę.
Aplikacja dostępna jest na stronie www.ms.gov.pl w zakładce “rejestracja spółki z o.o. w 24h”.

Zobacz też: Kaucja rejestracyjna

Co po zarejestrowaniu spółki z o.o.?

Po przejściu wszystkich etapów rejestracji spółki z o.o. w KRS należy dopełnić wszystkie inne czynności, w celu uzyskania pełnej zdolności do prowadzenia działalności gospodarczej. Do tych czynności zalicza się między innymi założenie rachunku bankowego dla spółki, który posłuży do prowadzenia rozliczeń z kontrahentami oraz instytucjami publicznymi. Ważne jest również zaktualizowanie numeru rachunku bankowego w urzędzie skarbowym, za pomocą odpowiedniego wniosku – NIP-2.

Do uzyskania pełnej zdolności do prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę z o.o. należy złożyć wniosek o rejestrację podatnika VAT w urzędzie skarbowym. Z tego obowiązku należy wywiązać się w terminie do 7 dni przed pierwszą transakcją VAT.

Po założeniu spółki z o.o. należy w urzędzie skarbowym dokonać wyboru formy opodatkowania oraz dołączyć informacje o wyborze biura rachunkowego.

rejestracja-spolki-zoo

Prokura

prokura

W terminologii związanej z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej występuje pojęcie – PROKURA. W dzisiejszym poście więcej słów na ten temat. Zapraszam!

Prokurę definiuje się jako specjalny rodzaj pełnomocnictwa dla osoby fizycznej posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które można udzielić każdy przedsiębiorca, podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców.

Uzyskanie prokury uprawnia do wykonywania czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem działalności. Posiadanie prokury nie upoważnia jednak do zbywania i obciążania nieruchomości i przedsiębiorstwa. Do tych czynności wymagane jest nadanie pełnomocnictwa szczególnego.

Prokura powstaje w chwili jej udzielenia na piśmie pod rygorem nieważności, czego potwierdzeniem jest wpis do rejestru. Do odwołania prokury wystarczające jest oświadczenie jednego wspólnika lub członka zarządu w przeciwieństwie do nadania prokury, gdzie wymaga się zgody wszystkich wspólników.

Wygaśnięcie prokury następuje również w sytuacji:

  • wykreślenia przedsiębiorstwa z rejestru,
  • ogłoszenia jego upadłości,
  • rozpoczęcia procesu likwidacyjnego,
  • przekształcenia przedsiębiorstwa,
  • śmierci prokurenta.

Nie tylko spółka z o.o., chociaż warta wyboru

Zastanawiasz się nad założeniem własnej działalności gospodarczej? Nie jesteś pewien jaką formę spółki wybrać? A może spółkę z o.o.?

Pytania te są bardzo częste wśród przedsiębiorców. Najczęściej zakładając własną działalność, ludzie decydują się na wybór spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W dzisiejszych czasach jest jedną z najlepszych form, głównie ze względu na możliwość prowadzenia bezpiecznych interesów. Cechą charakterystyczną spółki z o.o jest ograniczona odpowiedzialność do wysokości wniesionych przez wspólników wkładów. Pozwala to znacznie zmniejszyć ryzyko podejmowanej działalności gospodarczej.

Spółka z  o.o. to jedna z najlepszych form do podjęcia działalności. Nie jest jednak jedyna. Do form, które również są warte założenia, zalicza się spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną. Być może nie dają one możliwości pełnego ograniczenia odpowiedzialności (tylko częściowe), lecz są również dobrą formą.

Zastanawiając się nad wyborem formy prawnej przedsiębiorstwa, warto zastanowić się nad spółką z o.o. oraz spółkami – komandytową i komandytowo-akcyjną. To także atrakcyjne możliwości.

Wymienione formy łączy wspólna cecha – trudny proces rejestracji w KRS. Aby go uniknąć warto zdecydować się usługę zakładania spółki lub zakup już gotowego przedsiębiorstwa.

W jakiej formie prowadzić jednoosobowe przedsiębiorstwo?

Prowadzenie biznesu może być działaniem wspólnym lub samodzielnym. Dla różnych osób, każdy sposób będzie lepszy lub gorszy. Prowadzenie wspólnej działalności gospodarczej umożliwiają głównie spółki (osobowe, kapitałowe, cywilne), a także spółdzielnie. Są to bardzo popularne formy, często wybierane przez osoby rozpoczynające swój biznes.

Czy jeżeli chce się prowadzić własne przedsiębiorstwo samodzielnie, istnieje inne rozwiązanie niż jednoosobowa działalność gospodarcza?

TAK, samodzielnie działalność gospodarczą można prowadzić w innych formach. Okazję do tego stanowią spółki kapitałowe. Ponieważ ich powstanie nie jest oparte głównie na wspólnikach, lecz na kapitale, dlatego też nie ma przeszkód, aby takie firmy były prowadzone przez jedną osobę. Jakie dokładnie są to spółki? Możliwość taką stwarzają:

    • SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
    • SPÓŁKA AKCYJNA

 

Gdzie zarejestrować spółkę?

Rejestracja spółki handlowej odbywa się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jest to najważniejszy etap tworzenia każdej spółki. Warto więc się dowiedzieć więcej o miejscu, gdzie dokonuje się tego procesu.

KRS jest rejestrem powszechnym, który działa już od 2001 roku i zastąpił poprzedni Rejestr Handlowy. Obejmuje on 3 odrębne rejestry:

– Rejestr Przedsiębiorców,
– Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
– Rejestr dłużników niewypłacalnych.

Podstawowymi jego funkcjami są:
funkcja informacyjna – polega na tym, że rejestr ten stanowi ogólnopolską bazę danych o podmiotach będących w obrocie gospodarczym.
funkcja legalizacyjna – polega na tym że, wpis do rejestru umożliwia dokonywanie dalszych czynności prawnych (nadawanie osobowości prawnej)

Ważną informacją dla wszystkich, a w szczególności dla przedsiębiorców jest to że, od 28 czerwca 2012 roku na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości istnieje wyszukiwarka podmiotów zarejestrowanych w KRS. Dzięki niej można bezpłatnie pobrać elektroniczny dokument, który odpowiada aktualnemu odpisowi z rejestrów przedsiębiorców i stowarzyszeń.