Aktualizacja adresów do e-doręczeń wspólników i członków zarządu

Aktualizacja adresów do e-doręczeń wspólników i członków zarządu to jeden z ważniejszych obowiązków osób prowadzących firmę w postaci podmiotu wpisanego do KRS. Dopilnowanie do aktualnych informacji w zakresie adresu do doręczeń pozwala uchronić podmiot od problemów prawnych, księgowych, podatkowych a także ogranicza ryzyko utraty kontrahenta.

Adres do doręczeń – czym jest?

Adres do doręczeń to adres, na który wysyłana jest korespondencja (zarówno od sądów jak również urzędów). Odpowiedni adres pozwala zachować łączność między spółką a organami państwowymi.

Od 2018 roku zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym członkowie zarządu spółki z o.o. są zobowiązani do przekazania informacji o adresie do doręczeń.

W sytuacji, gdy adres do doręczeń członków zarządu znajduje się poza Unią Europejską, wówczas wskazać należy pełnomocnika do doręczeń na terytorium Polski. 

Wszelkie pisma oraz wezwania są kierowane na adres podany w oświadczeniu o adresie do doręczeń.

Aktualizacja adresów do e-doręczeń wspólników i członków zarządu

W sytuacji, gdy zmienia się adres do doręczeń należy dokonać odpowiedniej aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Adres do doręczeń – ryzyko nałożenia grzywny

Sąd uprawniony jest do nałożenia grzywny na osoby niestosujące się do przepisów związanych z podaniem i aktualizowaniem informacji w zakresie adresu do doręczeń.

Kto może korzystać z informacji o adresie?

Adres do doręczeń wykorzystywany jest głównie przez sąd oraz urzędy, a także organy administracji państwowej.

Adres nie jest podawany na odpisie z KRS.

Adres do doręczeń a adres zamieszkania

Warto tutaj zaznaczyć, że adres do doręczeń nie powinien być mylony z adresem zamieszkania lub adresem spółki. Oczywiście w określonych przypadkach te informacje pokrywają się, ale w wielu przypadkach pojawiają się znaczące różnice w adresie do doręczeń korespondencji, pism oraz wezwań.

Jak założyć spółkę – powierz nam procedurę rejestracji firmy!

Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie rejestracji spółki, JDG, fundacji i stowarzyszeń, a także aktualizacji danych w KRS, wirtualnego biura oraz wyrobienia i aktywacji e-podpisu.