Co musi zawierać umowa spółki z o.o.?

Dużą zaletą w zakładaniu spółki z o.o. metodą tradycyjną jest możliwość wprowadzenia wielu dowolnych zapisów w umowie spółki z o.o. Poza wymaganymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych elementami, w umowie spółki można zawrzeć szczegółowe zasady jej funkcjonowania.

Do najważniejszych informacji, jakie trzeba zawrzeć w umowie spółki z o.o. należą: umowa-spolki-zoo

  • firma spółki,
  • siedziba,
  • podmiot działalności,
  • wysokość kapitału początkowego,
  • liczba i wartość posiadanych udziałów,
  • czas trwania spółki.

 

Dowolność kształtowania zapisów w umowie to duża zaleta dla zakładających spółki z o.o. Jednak możliwość tą dopuszcza się tylko w przypadku zakładania spółki z o.o. w formie tradycyjnej. Osoby, które zapragną ułatwić sobie zakładanie firmy i zdecydują się na rejestrację spółki z o.o. przez Internet, nie będą miały takiej możliwości. Sposób ten znacznie ułatwia zakładanie działalności w formie spółki z o.o., ale i wymaga sporządzenia umowy w takiej formie, jaką podaje system.