Co to jest CLTV?

Customer Lifetime Value, w skrócie CLTV lub CLV to współczynnik oznaczający wartość życia Klienta. Można powiedzieć, że pokazuje on prognozowany zysk netto z relacji z Klientem. Nawet używając prostych metod wyliczenia tego wskaźnika możemy otrzymać informację o tym, ile warto wydać na reklamę, żeby pozyskać jednego Klienta. 

CLV to suma przychodów, jaką wygeneruje dla firmy Klient przez okres trwania relacji z nią. Można wyliczyć ten wskaźnik na podstawie wieloletniej relacji z Klientem, jednak może być on wtedy obarczony błędem. Dlatego też najczęściej liczy się go dla krótkiego przedziału czasowego. Takie rozwiązanie sprawi, że otrzymamy rzetelny wynik, wykluczając czynniki takie jak działania konkurencji czy zmiana oferty firmy, które mogą wpłynąć na wyniki obliczeń.

Przeczytaj również, dlaczego warto prowadzić własny biznes?