Czas na zmianę formy prawnej?

Często pod wpływem różnych czynników ekonomicznych pojawia się potrzeba zmiany formy prawnej spółki. Oczywiście jest to jak najbardziej możliwe. Przekształceniu w spółki handlowe mogą podlec zarówno spółki handlowe, jak i cywilne oraz przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Są jednak pewne ograniczenia tego procesu, ponieważ spółki będące w stanie likwidacji lub upadłości nie mogą zmienić swojej formy prawnej.

Przekształcenie może polegać na: 

  • zmianie spółki kapitałowej w spółkę osobową lub inną spółkę kapitałową, 
  • zmianie spółki osobowej w kapitałową lub inną spółkę osobową, 
  • zmianie spółki cywilnej w spółkę osobową lub kapitałową, 
  • przekształceniu przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność w spółkę kapitałową.

W czasie przekształcenia przedsiębiorstwa nie zmienia się jego tożsamość. Firma która zostaje przekształcana podlega skreśleniu z rejestru, a w tym samym momencie spółka powstała w wyniku przekształcenia, zostaje wpisana do tego Rejestru Przedsiębiorców. Jest ona nadal posiadaczem zezwoleń, koncesji oraz przysługują jej ulgi, do których nabyła prawo przed przekształceniem. Również nie zmienne pozostają numer REGON czy NIP.