Czy można zrzec się dywidendy?

Czy wspólnik ma prawo do zrzeczenia się przyznanej dywidendy? Czy zaliczka na poczet dywidendy może zostać wypłacona wyłącznie jednemu wspólnikowi spółki? O czym warto pamiętać?

Każdy ze wspólników spółki uprawniony jest do zrzeczenia się dywidendy. Jak to możliwe? Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy sprawia, że wspólnik staje się wierzycielem podmiotu z tego tytułu. Oznacza to, że ma on prawo do zwolnienia „dłużnika” z wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Spółka musi się zgodzić na tę procedurę.

Co z kwotą przypadającą wspólnikowi?

Najczęściej kwota zostaje przekazana na kapitał zapasowy spółki.

Istotnie należy podkreślić, że niezgodna z prawem jest sytuacja, w której zaliczka na poczet dywidendy zostaje pobrana wyłącznie przez jednego wspólnika.

Wynika to z prawa do udziału w zyskach spółki, które przysługuje każdemu wspólnikowi.