Czym jest dywidenda?

Dywidenda to inaczej aktywa, które są wypłacane właścicielom akcji w ramach wynagrodzenia za udzielenie kapitału.
Popularność dywidendy nie jest bezpodstawna, to właśnie dzięki niej inwestorzy czerpią zyski, w zamian za zatrzymanie swoich pieniędzy w danej firmie. Jest ona wypłacana z zysku firmy, co za tym idzie, obniża wartość kapitału własnego.
Obliczanie dywidendy nie jest trudne. Natomiast należy posiadać informacje dotyczące zarobków spółki po opodatkowaniu w poprzednim roku. Następnie kwotę, która jest przeznaczona na dywidendę trzeba podzielić przez ilość wszystkich akcji. Dzięki temu prostemu obliczeniu dowiemy się, ile warta jest jedna akcja. Ten wynik należy pomnożyć przez liczbę posiadanych akcji. Od dywidendy odprowadzony powinien być podatek w wysokości 19% (dla osób fizycznych, mieszkających w Polsce).
Wypłata dywidendy może odbyć się tylko w tym roku, w którym spółka ma wynik finansowy dodatni.
Zarabianie na dywidendach jest częstą strategią pośród inwestorów. Zakupują oni akcje, a następnie czerpią korzyści z wypłat.