Dlaczego warto wybrać spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną?

Spółki handlowe są ciekawą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Rozpoczynając własną działalność gospodarczą warto zastanowić się zwłaszcza nad dwiema z nich – spółką komandytową i komandytowo-akcyjną. Są to formy działalności bardzo podobne do siebie, a ich cechy umożliwiają ich właścicielom osiągnięcie pewnych korzyści.

Spółka komandytowa charakteryzuje się tym że, występują w niej dwa rodzaje wspólników: komandytariusze i komplementariusze. Komplementariusze to wspólnicy, którzy zajmują się prowadzeniem spraw spółki oraz jej reprezentacją. Odpowiadają za jej zobowiązania całym swoim majątkiem. W spółce tej musi występować co najmniej jeden komplementariusz. Drugi rodzaj wspólników to komandytariusze. Są to na ogół osoby posiadające spory kapitał, bądź umiejętności lub doświadczenie w branży w jakiej działa spółka. Bez odpowiedniego pozwolenia zwanego prokurą nie mogą prowadzić spraw spółki, ani jej reprezentować. Nie odpowiadają jednak całym swoim majątkiem, lecz tylko do wysokości wniesionej kwoty komandytowej. Taki podział wspólników i ich cechy powodują że, osoby chętniej angażują w przedsięwzięcie swoje umiejętności lub kapitał, nie bojąc się utraty całego majątku. Natomiast inni mogą pozyskiwać dobrych partnerów biznesowych i usprawnić działanie firmy.

Podobne cechy ma spółka komandytowo-akcyjna. Jednak w tej formie działalności zamiast komandytariuszy występują akcjonariusze. Ci wspólnicy wnoszą do spółki swoje zasoby finansowe w zamian za akcje przedsiębiorstwa. Komplementariusze mogą otrzymać w ten sposób dodatkowe środki na prowadzenie i rozwój swojej firmy. Natomiast korzyścią dla akcjonariuszy jest to że, zainwestowane w akcje pieniądze mogą im się wrócić.

Podsumowując, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne to atrakcyjne formy prowadzenia działalności, zwłaszcza kiedy przedsiębiorstwu potrzebne są dodatkowe środki na rozwój lub fachowa pomoc w prowadzeniu biznesu.