Etapy rejestracji spółki z o.o.

Spółka z o.o. to ciągle najczęściej wybierana forma prawna dla nowo powstałych przedsiębiorstw. Jej rejestracja, chociaż trudna nie przeszkadza przedsiębiorcom w jej zakładaniu. Podczas przeprowadzania jest tradycyjnej rejestracji w KRS, należy wcześniej: 

  1.  Sporządzić umowę spółki w formie aktu notarialnego, czego dokonuje się u notariusza,
  2. Zebrać kapitał w wysokości, określonej przepisami K.S.H.

Następnie z prawidłowo sporządzonym wnioskiem należy udać się do sądu rejestrowego, właściwego dla siedziby spółki. W prowadzonym wydziale KRS trzeba złożyć wniosek o rejestrację wraz z wymaganymi dokumentami. Należy także dokonać opłaty sądowej za rejestrację w KRS i ogłoszenie w MSiG.

Spółka z o.o. może być również rejestrowana za pośrednictwem Internetu. W takim przypadku nie trzeba ani udawać się do notariusza w celu sporządzenia umowy, ani do sądu w celu rejestracji. Czynności te wykonuje się podczas rejestracji na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.