Faktoring czym jest?

Faktoring to pewien rodzaj finansowania kontrahentów krótkoterminowych. Polega ona na skupowaniu należności przedsiębiorstwa. Dokładniej mówiąc, faktoring to przedterminowe przejmowanie zadłużenia polegające na wykupie faktur.
W faktoringu można wyróżnić trzy podmioty. Faktoranta, czyli to przedsiębiorstwo, które korzysta z usługi faktoringu. Drugim podmiotem jest faktor, czyli instytucja zewnętrzna zajmująca się faktoringiem, zwykle jest to bank lub inny przedsiębiorca. Dodatkowo można wyróżnić tu także dłużnika, czyli podmiot, który w obowiązku ma uiszczać płatność za wykonaną usługę.
Taki rodzaj form finansowania jest regulowany prawnie poprzez przepisy Kodeksu Cywilnego, natomiast stanowi wyłącznie umowę nienazwaną. Oznacza to, że nie ma wskazanych zapisów, które na takiej umowie powinny się znaleźć. Dodatkowo należy pamiętać, że faktoring jest płatnym przedsięwzięciem. Dlatego należy liczyć się z odsetkami, prowizją czy dodatkowymi, nieprzewidzianymi opłatami.