Funkcje KRS

KRS to rejestr sądowy obejmujący swoim działaniem liczne jednostki, w tym głównie spółki handlowe. Pełni on dwie bardzo ważne funkcje:

  • funkcję legalizacyjną, która umożliwia zarejestrowanym w nim podmiotach prowadzić działalność gospodarczą. Niejednokrotnie rejestracja podmiotu w KRS umożliwia uzyskanie osobowości prawnej. Przykładem są spółki kapitałowe, które osobowość prawną zyskują dopiero po rejestracji.
  • funkcję informacyjną, polegającą na stanowieniu bazy danych o podmiotach gospodarczych oraz dłużnikach. Dzięki udostępnianiu tych informacji, możliwa jest ochrona kontrahentów, na przykład przed nieuczciwymi przedsiębiorstwami.

Zadanie i funkcje KRS są bardzo ważne, nie tylko dla innych instytucji, lecz także każdego z przedsiębiorców. Chociaż rejestracja wiąże się z wieloma utrudnieniami, jest potrzebna.