Gdzie zarejestrować spółkę?

Rejestracja spółki handlowej odbywa się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jest to najważniejszy etap tworzenia każdej spółki. Warto więc się dowiedzieć więcej o miejscu, gdzie dokonuje się tego procesu.

KRS jest rejestrem powszechnym, który działa już od 2001 roku i zastąpił poprzedni Rejestr Handlowy. Obejmuje on 3 odrębne rejestry:

– Rejestr Przedsiębiorców,
– Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
– Rejestr dłużników niewypłacalnych.

Podstawowymi jego funkcjami są:
funkcja informacyjna – polega na tym, że rejestr ten stanowi ogólnopolską bazę danych o podmiotach będących w obrocie gospodarczym.
funkcja legalizacyjna – polega na tym że, wpis do rejestru umożliwia dokonywanie dalszych czynności prawnych (nadawanie osobowości prawnej)

Ważną informacją dla wszystkich, a w szczególności dla przedsiębiorców jest to że, od 28 czerwca 2012 roku na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości istnieje wyszukiwarka podmiotów zarejestrowanych w KRS. Dzięki niej można bezpłatnie pobrać elektroniczny dokument, który odpowiada aktualnemu odpisowi z rejestrów przedsiębiorców i stowarzyszeń.