Jak odwołać likwidację spółki?

Wielu przedsiębiorców zmuszonych było do otwarcia likwidacji spółki z powodu sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa. Ostatnio coraz głośniej mówi się o wsparciu z jakiego mogą skorzystać przedsiębiorcy w Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju.

Czy istnieje możliwość odwołania likwidacji spółki, jeżeli chcemy skorzystać ze wsparcia finansowego?

Beneficjentami Tarczy Finansowej PFR są osoby prowadzące „pełną działalność”, czyli które nie otworzyły likwidacji na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych. Oznacza to, że jeżeli doszło do otwacia likwidacji przedsiębiorca nie ma możliwości ubiegania się o wsparcie w Tarczy Finansowej PFR.

Czy można cofnąć otwarcie likwidacji spółki?

Uchwała o rozwiązaniu spółki może zostać uchylona do momentu złożenia wniosku o wykreślenie spółki z rejestru. Procedura ta wymaga podjęcia przez wspólników jednomyślnie uchwały o dalszym istnieniu spółki. Podjęcie takiej uchwały zobowiązuje likwidatora do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o wykreślenie wpisu o likwidacji w terminie 7 dni od jej podjęcia.