Jak założyć prostą spółkę akcyjną?

Między Prostą Spółką Akcyjną, a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i spółką akcyjną są widoczne różnice na wielu płaszczyznach. PSA może zostać założona zarówno przez jedną, jak i kilka osób. Jej umowa może zostać zawarta:

  • elektronicznie – za pomocą formularza dostępnego w systemie teleinformatycznym,
  • w formie aktu notarialnego – jest to forma niezbędna w przypadku wkładów niepieniężnych.

W przypadku prostej spółki akcyjnej nie obowiązuje zasada surowości statutu. Oznacza to, że w umowie – poza wymaganymi elementami – mogą znaleźć się również inne zapisy. W odróżnieniu od spółki z o.o. i akcyjnej, do PSA przed rejestracją nie trzeba wnosić wkładów ponad minimalną wysokość kapitału akcyjnego, czyli 1 zł.

Powstanie PSA wymaga również uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek składa się do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki. Członkowie zarządu lub rada dyrektorów będzie ponosić odpowiedzialność za zobowiązania spółki.