Jaką datę uznać za rozpoczęcie działalności?

Z racji tego, że prowadzenie działalności nierejestrowanej jest możliwe i zgodne z prawem, wielu przedsiębiorców zastanawia się, jaką datę przyjąć za rozpoczęcie działalności swojej firmy.

Zgodnie z przepisami osoba fizyczna nie ma obowiązku rejestrowania działalności, jeżeli jej przychody w każdym miesiącu nie przekraczają 50% minimalnego wynagrodzenia na dany rok oraz przez ostatnie 60 miesięcy nie prowadzi innej działalności gospodarczej.

Gdy jednak zajdzie konieczność rejestracji firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym to nie jest to wiadome, ani określone przepisami, czy datą rozpoczęcia działalności jest:

  • początek działań nierejestrowanej działalności,
  • data złożenia wniosku o wpis do KRS,
  • czy też data uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Umownie dla spółek datą rozpoczęcia działalności określa się dzień zawarcia umowy spółki, czyli podpisania statutu. Zawarcie takiej umowy symbolizuje powstanie spółki w organizacji, która posiada osobowość prawną i może być podmiotem stosunków prawnych.

Każdy przedsiębiorca podlega obowiązkowi rejestracji w ZUS od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności. Z tego punktu widzenia najkorzystniejsze dla przedsiębiorcy datę rozpoczęcia działalności obrać datą rejestracji w ZUS, ze względu na:

  • wydłużenie czasu korzystania z ulgi na start
  • wydłużenie czasu korzystania z preferencyjnych składek ZUS

Wpływ na określenie daty rozpoczęcia działalności mają jednak tylko jednoosobowe działalności gospodarcze.