Jakie obowiązki ma wspólnik spółki z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie musi regulować składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warunek jest jeden – spółka musi być wieloosobowa. Z tego powodu założyciele bardzo często decydują się powierzyć jeden udział innej osobie. Tym sposobem chcę obniżyć swoje koszty. Jednocześnie chcę jednak w jak najmniejszym stopniu zachować styczność swojego wspólnika ze spółką.
Wiele osób mylnie twierdzi, że każdy wspólnik ma obowiązek nie tylko wnieść wkłady na pokrycie kapitału zakładowego, ale również wyrównać brakujące wartości aportu, dokonywać dopłaty i dostarczać spółce powtarzające się aporty niepieniężne.

Tymczasem jedynym i bezwzględnym obowiązkiem wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest wniesienie umówionego wkładu. Wszelkie pozostałe obowiązki mają charakter opcjonalny.

Zobacz też: Kapitał własny w spółce z o.o.