Kiedy dokonuje się obniżenie kapitału zakładowego spółki?

Istnieje kilka powodów, dla których spółka może podjąć decyzję o obniżeniu kapitału zakładowego. Są nimi między innymi:

 

  • wyrównanie bilansu spółki przynoszącej starty,
  • dostosowanie wysokości kapitału do rzeczywistej wartości wkładów niepieniężnych wniesionych na pokrycie kapitału zakładowego jeśli wysokość aportu została zawyżona,
  • dostosowanie wysokości kapitału do prowadzonej działalności, jeśli jego wartość w umowie została określona zbyt wysoko,
  • zmiana składu osobowego grona wspólników i umorzenie udziału części z nich.

Wartość obniżonego kapitału nie może wynosić mniej niż 5 tysięcy złotych.

 

Do obniżenia kapitału zakładowego spółki konieczne jest:

  • powzięcie uchwały wspólników
  • wprowadzenie zmian w umowie spółki,
  • złożenie wniosku do KRS o zmianę danych.
  • uiszczenie opłat w wysokości: 200zł/250zł za wpis w KRS w przypadku zmiany w PRS/S24,
  • ogłoszenie zmian w MSIG, którego koszt wynosi 100zł,
  • poinformowanie wierzycieli o obniżeniu kapitału i w razie potrzeby ich zaspokojenie lub zabezpieczenie.