Kim jest wspólnik cichy?

Aby się dowiedzieć kim jest “wspólnik cichy” należy najpierw przedstawić “spółkę cichą”.

Spółka cicha jest dobrym rozwiązaniem, gdy jeden ze wspólników chce zachować anonimowość. W takiej działalności możemy wyróżnić dwa typy wspólników:

  1. Wspólnik jawny, czyli przedsiębiorca, który ma zarejestrowaną działalność w Krajowym Rejestrze Sądowym, a jego nazwisko nie jest utajnione.
  2. Wspólnik cichy, jest to osoba lub podmiot, który wniósł fundusze na korzyść działalności wspólnika jawnego, dzięki czemu w przyszłości może brać udział w zyskach tego przedsięwzięcia. Jak możemy się domyślić, wspólnik cichy pragnie pozostać anonimowy, jego obecność jest utrzymywana w tajemnicy.

Jakie są korzyści spółki cichej?

Wspólnik cichy, który wniósł fundusz do działalności, w razie niepowodzeń przedsiębiorczych, czy innych problemów, nie ryzykuje utratą własnego majątku. Stracie podlega tylko kwota jaką przeznaczył. Na taki rodzaj spółki często decydują się osoby, które chcą wesprzeć lub zarobić na czyjejś działalności. Ponieważ nie pełni on tych samych obowiązków co wspólnik jawny, to w razie kryzysu, czy innych problemów prawnych, reputacja wspólnika cichego na tym nie ucierpi, gdyż nie da się wykryć czy był z tym powiązany kapitałowo.

Właśnie z powodu tej anonimowości spółka cicha może być wykorzystywana do ukrycia innej, nielegalnej działalności poprzez wspólnika cichego.