Kto może podpisać wnioski spółki do KRS?

W kodeksie spółek handlowych zawarte są wszelkie regulacje prawne, które stanowią drogowskaz jak powinny być prowadzone wszelkie sprawy w spółce, co i kiedy jest wymagane przez przepisy prawa. Przepisy te też regulują wszelkie kwestie reprezentacji czy składania podpisów w imieniu spółki. Spółka kto podpisuje wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego?

Można wyróżnić dwa sposoby podpisania wniosków w zależności od sytuacji:

  • zgodnie z zasadami reprezentacji przyjętymi przez spółkę np. dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem,
  • wszyscy członkowie zarządu.

Wniosek o rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym musi zostać podpisany przez wszystkich członków zarządu – to bardzo ważne, bo gdy zabraknie jakiegoś podpisu, to wniosek rejestracyjny zostanie zwrócony przez Sąd.
Wnioski o aktualizację danych do KRS powinny zostać podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji w spółce.

Spółka może udzielić również pełnomocnictwa adwokatowi, który będzie reprezentował spółkę podczas rejestracji lub postępowania aktualizacyjnego i wówczas to adwokat ten będzie podpisywał się na wnioskach, czym samym uda się uniknąć błędów związanych z uprawnieniami podpisu.

Dobrym rozwiązaniem jest też skorzystanie z usług firmy, która zajmuje się rejestracją spółek i aktualizacją danych zawodowo. Nasze biuro świadczy tego typu usługi, serdecznie zapraszamy do kontaktu i skorzystania z pomocy ekspertów w tym zakresie.