Mały ZUS – do kiedy złożyć wniosek?

Mały ZUS to ulga, z której mogą skorzystać przedsiębiorcy spełniający określone wymogi dotyczące dochodu. O jakich wymogach mowa? Na co trzeba zwrócić uwagę przed złożeniem wniosku?

Ulga Mały ZUS uprawnia do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne.
Uwaga! Wyłączeniu ze składek podlega składka zdrowotna.

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. (w przypadku niższego okresu prowadzenia działalności limit obliczany jest proporcjonalnie).

Warto pamiętać również o tym, że z powyższej ulgi można skorzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy.

Kiedy złożyć wniosek?
→ do 31 stycznia przedsiębiorcy, którzy chcą dopiero w tym roku zacząć korzystać z tej ulgi 
→ do 20 lutego przedsiębiorcy, którzy korzystają z Małego ZUS plus i chcą nadal z niego korzystać w 2022 roku