Nadanie numeru NIP

Zakładając spółkę można zadać sobie pytanie: Jak uzyskać numer NIP? Aby uzyskać numer NIP dla spółki wpisywanej do KRS należy wystąpić o jego nadanie.

Są dwa sposoby, w zależności od tego jakiego rodzaju działalność chcemy prowadzić.

Procedura zaczyna się wraz ze złożeniem dokumentów potrzebnych do zarejestrowania spółki. Wniosek NIP, czyli zgłoszenie identyfikacyjne składamy w Sądzie Rejestrowym, przy użyciu formularza NIP-2 wraz z wnioskiem o nadanie numeru REGON i zgłoszenia płatnika składek.

Przy rejestracji stosuje się zasadę “jednego okienka”. Sąd rejestrowy przesyła do Urzędu Skarbowego również dodatkowy odpis umowy spółki, dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba, oraz inne dokumenty złożone przedsiębiorcę wraz z wnioskiem o wpis.

Informację o nadanym przedsiębiorcy numerze NIP, naczelnik Urzędu Skarbowego jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni przekazać sądowi prowadzącemu rejestr przedsiębiorców, który dokonuje z urzędu wpisu numeru NIP do rejestru.