Niższe składki ZUS dla mikroprzedsiębiorców!

W 2018 roku rząd postanowił wesprzeć mikroprzedsiębiorców i dać im szansę na rozwój, który przez obowiązek wprowadzania wysokich składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych był mocno ograniczony.
Wraz z nadejściem 1 stycznia przedsiębiorcy rozpoczynający swoją aktywność na rynku w formie jednoosobowej działalności gospodarczej będą zwolnieni z uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy działalności. Przez kolejne 2 lata będą uprawnieni do skorzystania z preferencyjnej stawki składek ZUS.

Dodatkowe zmiany, które szczególnie ucieszą osoby prowadzące mikroprzedsiębiorstwa to stałe zmniejszenie składek ZUS dla przedsiębiorców z sektora usług, których miesięczny przychód będzie nie większy niż 2,5-krotność minimalnego wynagrodzenia miesięcznego.

Zmiana została przewidziana dla przedsiębiorstw, których dochód nie przekracza 60 000 zł rocznie. Ponadto przedsiębiorcy, których zysk miesięczny nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia nie będą posiadali obowiązku rejestracji swojej działalności w CEIDG.

Aktualizacja:

Zasady dotyczące małego ZUS-u w 2019 roku uległy zmianie i składki od przychodu mogły opłacać osoby, których przychód w poprzednim roku nie przekroczył 30-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Jeszcze w styczniu 2020 roku obowiązywały stare zasady, natomiast od 1 lutego 2020 r. warunkiem pozwalającym małemu przedsiębiorcy na skorzystanie z małego ZUS jest osiągnięcie w poprzednim roku kalendarzowym przychodu nie wyższego niż 120 000 zł. Podwyższony próg oznacza, że o wiele więcej osób będzie mogło skorzystać z ulgi.

 

 

 

Zobacz także: Zalety prowadzenia działalności gospodarczej