O Rejestrze Handlowym

RH (rejestr handlowy) był poprzednikiem dzisiejszego KRS. Chociaż nie funkcjonuje już, wciąż w jego rejestrze zarejestrowanych jest sporo spółek. Wiele z nich to  “martwe spółki” czyli przedsiębiorstwa nie prowadzące czynnej działalności gospodarczej, lecz mające bardzo często duże majątki.

rejestr-handlowy

W kilku poprzednich postach pisaliśmy na temat planowanej likwidacji “martwych spółek”, poprzez wprowadzenie obowiązku przerejestrowania się z RHB do KRS. Ci, którzy tego nie zrobią, stracą swój majątek!

Rejestr spółek dawniej i dziś 

Poprzedni rejestr podmiotów gospodarczych funkcjonował do  1 stycznia 2001 roku, kiedy to został po prawie 80 latach zastąpiony KRS-em.

Składał się on z trzech działów:

  • A (RHA) – obejmującego spółki jawne oraz komandytowe,
  • B (RHB) – obejmującego spółki z o.o. i akcyjne,
  • C (RHC) – obejmującego  spółki kapitałowe z udziałem zagranicznym.