Obowiązek zgłoszenia beneficjenta do CRBR

Przedsiębiorcy rejestrujący spółkę mają wiele obowiązków wynikających z coraz to nowszych rozporządzeń i przepisów.

Jednym z nich jest obowiązek zgłoszenie beneficjenta do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, któremu podlegają wszystkie spółki prawa handlowego, z wyjątkiem spółek partnerskich oraz publicznych spółek akcyjnych.
Niedopełnienie tego nakazu może skutkować bardzo wysoką karą, nawet do 1 000 000 złotych.

Beneficjent Rzeczywisty to osoba fizyczna, która sprawuje bezpośrednią kontrolę nad spółka prawa handlowego.

W sytuacji, gdy określenie beneficjenta rzeczywistego w spółce jest nie możliwe, do CRBR koniecznie trzeba zgłosić osobę lub osoby, które zajmują wyższe stanowisko kierownicze.

Zgłoszenia do Rejestru dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki, w terminie do 7 dni roboczych od dnia wpisania spółki do KRS.

Osoby zarządzające spółką, w przypadku jakichkolwiek zmian informacji, które były zawarte w zgłoszeniu, zobligowani są do ich zgłoszenia w celach poprawkowych.
Zmiany zgłoszone muszą być do 7 dni od ich dokonania.