Opcja zawieszenia działalności gospodarczej

Wielu z Państwa zadaje nam pytanie odnośnie tego, jak w Polsce wygląda procedura zawieszenia działalności gospodarczej. W związku z tym, postanowiliśmy nieco przybliżyć ową kwestię.

Opcja zawieszenia spółki przysługuje przedsiębiorcom, którzy nie zatrudniają pracowników. Wówczas mają możliwość zawieszenia swojej spółki na okres od 1 do 24 miesięcy. Okres zawieszenia rozpoczyna się z dniem, który został wskazany we wniosku o zawieszenie spółki, a kończy się z chwilą złożenia wniosku o wznowienie działalności.

W czasie trwającego zawieszenia spółki, przedsiębiorca nie ma możliwości wykonywania wszelkiego rodzaju zadań związanych z prowadzeniem swojej działalności. W skrócie oznacza to, iż podmiot nie będzie osiągał przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W spółce posiadającej status zawieszonej, przedsiębiorca:
– ma prawo wykonywać czynności niezbędne do zabezpieczenia źródła swoich przychodów,
– ma prawo przyjmować należności z tytułu transakcji powstałych przez zawieszeniem,
– ma prawo zbywania posiadanych środków trwałych oraz wyposażenia,
– ma prawo wykonywać wszelkiego rodzaju obowiązki nałożone przez prawo,
– ma prawo osiągania przychodów finansowych z tytułu działalności sprzed zawieszenia,
– ma obowiązek regulowania zobowiązań, które powstały przed zawieszeniem,
– ma obowiązek uczestniczenia w postępowaniach sądowych, podatkowych oraz administracyjnych.

Jak zapewne mogą Państwo zauważyć powyżej, zawieszenie działalności w żaden sposób nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku regulowania zobowiązań wobec kontrahentów i wierzycieli. Z drugiej jednak strony ma on możliwość ściągania należności.

Wniosek o zawieszenie działalności składa się na formularzu KRS-Z62, który następnie należy złożyć do Sądu Gospodarczego, który prowadzony jest przez KRS właściwy ze względu na siedzibę danej spółki.

UWAGA!
Ważne jest, aby do wniosku o zawieszenie spółki dołączyć zaświadczenie odnośnie niezatrudniania pracowników oraz uchwalę odpowiedniego organu spółki o podjęciu decyzji o zawieszeniu działalności.