Osobowość prawna – kogo dotyczy?

Czytając o procesie rejestracji spółki z o.o. lub akcyjnej, można natknąć się na zdanie typu:

Po rejestracji w KRS spółka otrzymuje osobowość prawną.

Czym jest osobowość prawna? Co się z nią wiąże? Kto ją posiada? O tym więcej dowiedzieć się będzie można tutaj.

Osobowość prawna to zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków oraz do dokonywania w własnym imieniu czynności prawnych. Jest bezwzględnie związane z powstaniem osoby prawnej, dlatego też zaraz po rejestracji czyli powstaniu spółki z o.o.,  posiada ona osobowość prawną.

Osobowość prawna wiąże się z osobą prawną czyli z kim? Osoby prawne to między innymi:

  • Spółki kapitałowe: z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna,
  • Spółdzielnia,
  • Przedsiębiorstwo państwowe,
  • Jednostki samorządu terytorialnego,
  • Fundacja,
  • Stowarzyszenie,
  • Partia polityczna,
  • i inne.