Oświadczenie o wniesieniu kapitału S24

Jedną z obowiązkowych czynności związanych z rejestracja spółki, jest wniesienie wkładów na rzecz kapitału zakładowego. W przypadku zakładania spółki przez internet, pokrycie kapitału może mieć formę wyłącznie pieniężną – aport mogą wnosić wyłącznie Ci właściciele spółek, którzy zdecydowali się na umowę w formie aktu notarialnego.

Czym jest kapitał zakładowy spółki?

Kapitał zakładowy spółki to minimalny wkład właścicieli wniesiony przez założycieli spółki. Istotnie należy zaznaczyć, że w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością minimalna wartość wynosi 5000 zł.

W późniejszych etapach funkcjonowania spółki na rynku można dokonywać zmian w zakresie wysokości kapitału zakładowego spółki.

Forma kapitału zakładowego spółki

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał może zostać wniesiony w formie pieniężnej lub w formie aportu.

Aport to wkład niepieniężny. Warto zaznaczyć, że aport musi posiadać określoną wartość majątkową.

Aportem nie mogą być:

  • prawa niezbywalne,
  • świadczenie pracy lub usług.

Aport a rejestracja spółki w systemie S24

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, rejestrując spółkę w S24, nie ma możliwości pokrycia kapitału w formie aportu.

Oświadczenie o wniesieniu kapitału S24

O tym, że wspólnicy spółki wnieśli wkłady na kapitał w całości należy poinformować sąd za pomocą specjalnego oświadczenia, tworzonego automatycznie w systemie S24. Generuje się go w zakładce “dokumenty”, klikając “nowy dokument” a następnie “oświadczenie o wniesieniu kapitału”.

Oświadczenie o wniesieniu kapitału S24 jak podpisać?

Przygotowane dokumenty następnie należy podpisać. Czynności tej muszą dokonać wszyscy członkowie zarządu, a do dokonania tej czynności potrzebują podpisu kwalifikowanego lub e-PUAP’u.

Podpisane oświadczenie należy dołączyć do wniosku o wpis spółki do KRS. Można dokonać tego od razu lub dostarczyć do sądu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od momentu uzyskania wpisu. Złożenie oświadczenia, jeśli kapitał nie został pokryty, może zostać potraktowane jako przestępstwo.

 

 

Jak założyć spółkę – powierz nam procedurę rejestracji firmy!

Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie rejestracji spółki, JDG, fundacji i stowarzyszeń, a także aktualizacji danych w KRS, wirtualnego biura oraz wyrobienia i aktywacji e-podpisu.