Oświadczenie o wniesieniu kapitału S24

Jedną z obowiązkowych czynności związanych z rejestracja spółki, jest wniesienie wkładów na rzecz kapitału zakładowego. W przypadku zakładania spółki przez internet, pokrycie kapitału może mieć formę wyłącznie pieniężną – aport mogą wnosić wyłącznie Ci właściciele spółek, którzy zdecydowali się na umowę w formie aktu notarialnego

O tym, że wspólnicy wnieśli wkłady na kapitał w całości należy poinformować sąd za pomocą specjalnego oświadczenia, tworzonego automatycznie w systemie S24. Generuje się go w zakładce “dokumenty”, klikając “nowy dokument” a następnie “oświadczenie o wniesieniu kapitału”. Przygotowane dokumenty następnie należy podpisać. Czynności tej muszą dokonać wszyscy członkowie zarządu, a do dokonania tej czynności potrzebują podpisu kwalifikowanego lub EPUAP’u.
Podpisane oświadczenie należy dołączyć do wniosku o wpis spółki do KRS. Można dokonać tego od razu lub dostarczyć do sądu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od momentu uzyskania wpisu. Złożenie oświadczenia, jeśli kapitał nie został pokryty, może zostać potraktowane jako przestępstwo.