Prawa wspólnika w spółce z o.o.

Wspólnicy tworząc spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w większości przypadków skupiają się na swoich obowiązkach, których wypełnianie jest konieczne, aby spółka mogła prawidłowo funkcjonować. Należy jednak zdać sobie sprawę, iż będąc wspólnikiem spółki z o.o. przede wszystkim posiadamy szereg uprawnień. Prawa te dzielimy na prawa majątkowe oraz niemajątkowe zwane też prawami korporacyjnymi.

Do praw korporacyjnych zaliczamy:
-prawo do uczestniczenia w zgromadzeniu wspólników,
-prawo do głosu,
-prawo do indywidualnej kontroli,
-prawo do żądania wyłączenia innego wspólnika ze spółki przez sąd z ważnych przyczyn,
-prawo do rozwiązania spółki przez rząd,
-prawo do zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników.

Prawa majątkowe to między innymi:
-prawo do dywidendy,
-prawo do udziału w masie likwidacyjnej,
-prawo pierwszeństwa poboru.