Prosta spółka akcyjna

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA  NASZEJ STRONY GŁÓWNEJ!

Prosta Spółka Akcyjna w skrócie PSA to nowy typ spółki handlowej łączący w sobie elementy spółki akcyjnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wprowadzenie takiego podmiotu ma na celu ułatwić wejście na rynek start’upom.

Prosta Spółka Akcyjna już niebawem wejdzie w życie. Pierwszej rejestracji dokonać będzie można już 1 marca 2021 roku.

Akcje Prostej Spółki Akcyjnej będą mogli objąć założyciele, inwestorzy oraz osoby, które świadczą na jej rzecz usługi. Co ważne, w zamian za akcje mogą zaoferować nie tylko wkład pieniężny, ale również innowacyjne pomysły i rozwiązania, a nawet swoją pracę.

Głównym organem w tej spółce ma być Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Będzie jednak mogło być zwoływane także drogą elektroniczną. Ponadto będzie mogło być przeprowadzane w postaci wideokonferencji bądź w innej formie porozumiewania się na odległość.

Przełomem w prostej spółce akcyjnej będzie także bardzo niski kapitał akcyjny w wysokości 1 zł, który dodatkowo można będzie pokryć wkładanymi niepieniężnymi lub też świadczeniem pracy lub usług. Dzięki temu rozwiązaniu bariera wejścia do spółki jest niska i możliwość taką może mieć każdy pomysłowy przedsiębiorca.

Zgodnie z założeniami projektu, PSA można będzie zarejestrować przez notariusza w formie tradycyjnej, bądź drogą elektroniczną za pomocą procedury S24.