Przedstawicielstwo przedsiębiorstwa zagranicznego

Oprócz utworzenia oddziału w Polsce, zagraniczne przedsiębiorstwa mają możliwość działania w naszym kraju w ramach przedstawicielstwa.

W przeciwieństwie do oddziału, przedstawicielstwo nie ma możliwości prowadzenia działalności w takim samym zakresie jak poza granicami naszego kraju. Jedyne działania jakie może podejmować muszą ograniczać się do promocji podmiotu zagranicznego. Zanim jednak rozpocznie się reklamę, należy uzyskać wpis do rejestru przedstawicielstw.

Wpis można uzyskać wyłącznie na dwa lata, z możliwością przedłużenie o kolejne dwa. Wniosek musi zostać sporządzony w języku polskim, a wraz z nim złożyć należy:
– uwierzytelnione tłumaczenie odpisu z rejestru zagranicznego oraz dokument określający siedzibę i zasady reprezentacji,
– upoważnienie osoby reprezentującej wraz z oświadczeniem.

Do uzyskania wpisu konieczne jest także posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości stanowiącej siedzibę przedstawicielstwa