Rachunkowość w spółkach

Rachunkowość finansowa jest systemem służącym gromadzeniu i przetwarzaniu danych, dotyczących stanu finansowego jednostki gospodarczej. Prowadzenie tej odmiany rachunkowości jest zadaniem każdej firmy, zarówno spółki jak i przedsiębiorcy. Jednak różnice w formie prawnej oraz wielkości przychodów, wpływają na to jakim sposobem prowadzi się rachunkowość w firmach.

Rachunkowość finansowa może być prowadzona w formie:

  • pełnej (księgi rachunkowe) – obowiązują osoby prawne oraz przedsiębiorstwa, których roczny obrót netto przekroczył równowartość 1 200 000 euro w przeliczeniu na złote.
  • uproszczonej (KPiR, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa) – dotyczy przedsiębiorców fizycznych, których różny obrót netto nie przekroczył równowartości 1 200 000 euro w przeliczeniu na polskie złotówki (limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych).

 

Pełna rachunkowość finansową prowadzi się w spółkach kapitałowych (spółka z o.o. i akcyjna) oraz w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej.

Do stosowania uproszczonych metod rachunkowości są zobowiązane: spółka jawna, partnerska, cywilna oraz pojedynczy przedsiębiorcy, do czasu przekroczenia limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych.