Rejestracja spółek kapitałowych

Spółki kapitałowe stanowią niezwykle atrakcyjną formę prowadzenia działalności gospodarczej. Umożliwiają one prowadzącym je osobom na ograniczenie swojej odpowiedzialności majątkowej co sprawie że, prowadzenie biznesu jest mniej ryzykowne. Spółki te umożliwiają również pozyskanie większego kapitału lub osób do podjęcia współpracy.

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej przebiegają inaczej, ale można wyróżnić podobne etapy ich zakładania. Pierwszym w obu przypadkach jest sporządzenie umowy spółki formie aktu notarialnego. Określa ona podstawowe założenia w nowym przedsiębiorstwie oraz jego dane. Jeżeli umowa jest sporządzona w właściwy sposób należy zebrać kapitał początkowy spółek. W przypadku spółki z akcyjnej wynosi on minimalnie 100000 złotych, a w spółce z o.o. tylko 5000 złotych. Następnie należy spółki zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sadowym. Dla każdego rodzaju spółki należy przygotować inne dokumenty wraz z wnioskiem o wpis Rejestru Przedsiębiorców. Potem trzeba je złożyć w KRS oraz dokonać opłat sądowych za wpis oraz ogłoszenie tego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Po tych działaniach można spółki otrzymują osobowość prawną i mogą działać.

Proces rejestracji spółek kapitałowych może wydawać się prosty. W praktyce często jest skomplikowany i czasochłonny. Warto więc decydując się na rozpoczęcie działalności w  tych formach, zastanowić się nad możliwością ich zakupu lub zleceniem tego wyspecjalizowanym w tym zakresie firmom.