Rejestracja spółki z o.o. i akcyjnej w KRS – potrzebne dokumenty.

Rejestracja spółki z o.o. i akcyjnej w Krajowym Rejestrze Sądowym to podstawa nie tylko założenia firmy, lecz także uzyskania osobowości prawnej, umożliwiającej prowadzenie działalności.

Aby jednak przeprowadzić proces rejestracji spółki z o.o. oraz akcyjnej potrzeba założyć następujące dokumenty w KRS:

  • w przypadku spółki z o.o.: wniosek o wpis, odpis z aktu notarialnego umowy spółki, uchwałę o powołaniu zarządu, oświadczenie o pokryciu kapitału zakładowego, listę wspólników, dane członków zarządu, potwierdzenie pokrycia opłat sądowych.
  • w przypadku spółki akcyjnej: wniosek o wpis, statut, odpis aktu notarialnego założenia spółki i objęcia akcji, oświadczenie zarządu o wniesionych wkładach w postaci akcji, oświadczenie o powołaniu organów spółki w raz z ich składem osobowym.