Nasze biuro oferuje kompleksową pomoc w zakresie przeprowadzenie procedury rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziałowcem jest zagraniczny podmiot (najczęściej LTD). W imieniu klienta przeprowadzamy proces założenia spółki w sposób elektroniczny – możliwość dopełnienia formalności w krótkim czasie! Przed przeprowadzeniem procedury rejestracji spółki z o.o. z udziałem zagranicznej spółki należy przygotować następujące informacje:
  • Pełna nazwa firmy, która ma być udziałowcem spółki z o.o.
  • Nazwa rejestru oraz numer identyfikacyjny spółki
  • Organ odpowiedzialny za prowadzenie rejestru
  • Kraj rejestru
Uwaga! Wszystkie dokumenty rejestracyjne powinny zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego (w zakres dokumentacji wchodzą również dane identyfikacyjne osoby reprezentującej podmiot oraz dokument potwierdzający uprawnienia do reprezentacji). Jeżeli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem rejestracji spółki z o.o. z udziałem zagranicznej firmy – zapraszamy do kontaktu.