Spółka z udziałem zagranicznego podmiotu

Nasze biuro oferuje kompleksową pomoc w zakresie przeprowadzenie procedury rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziałowcem jest zagraniczny podmiot (najczęściej LTD).

W imieniu klienta przeprowadzamy proces założenia spółki w sposób elektroniczny – możliwość dopełnienia formalności w krótkim czasie!

Przed przeprowadzeniem procedury rejestracji spółki z o.o. z udziałem zagranicznej spółki należy przygotować następujące informacje:

  • Pełna nazwa firmy, która ma być udziałowcem spółki z o.o.
  • Nazwa rejestru oraz numer identyfikacyjny spółki
  • Organ odpowiedzialny za prowadzenie rejestru
  • Kraj rejestru

Uwaga!

Wszystkie dokumenty rejestracyjne powinny zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego (w zakres dokumentacji wchodzą również dane identyfikacyjne osoby reprezentującej podmiot oraz dokument potwierdzający uprawnienia do reprezentacji).

Pomoc w rejestracji spółki z udziałem zagranicznego podmiotu

Jeżeli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem rejestracji spółki z o.o. z udziałem zagranicznej firmy – zapraszamy do kontaktu.