Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najczęściej wybieranych form do prowadzenia działalności gospodarczej. Dzieje się tak ponieważ ma wiele cech, szczególnie korzystnych dla przedsiębiorców. Do głównych zalet tej spółki należą m.in.:

  • ograniczona odpowiedzialność majątkowa wspólników, 
  • stosunkowo niskie koszty założenia, 
  • możliwość prowadzenia tej formie większości rodzajów działalności. 

Chcąc założyć tą spółkę należy na początku sporządzić jej umowę w formie aktu notarialnego. Dokument ten określa podstawowe założenia dotyczące danych spółki i jej funkcjonowania. Następnym etapem w procesie zakładania spółki z o.o. jest zebranie kapitału początkowego. Według przepisów Kodeksu Spółek Handlowych musi on wynosić maksymalnie 5000 złotych. Powstaje z emisji udziałów nabywanych przez wspólników firmy. Kolejnym etapem jest rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dokonuje się jej poprzez złożenie wniosku o wpis wraz z wymaganymi załącznikami oraz uiszczenie opłat sądowych. Po tym etapie spółka otrzymuje osobowość prawną. Na koniec należy uzyskać numery NIP i REGON oraz zgłosić się jako podatnik VAT-u.

Proces rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można przeprowadzić samemu lub zlecić to zadanie firmą, zajmujących się zakładaniem przedsiębiorstw, co stanowi dla wielu przedsiębiorców atrakcyjne rozwiązanie.