Reprezentacja z jednoosobowej spółce z o.o. w organizacji

Często przedsiębiorcy decydują się na prowadzenie firmy w postaci jednoosobowej spółki z o.o.

Kodeks Spółek Handlowych jasno określa, że spółkę w organizacji reprezentuje zarząd albo pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Tylko te osoby mogą składać oświadczenia woli w imieniu spółki.

W spółce jednoosobowej jedyny wspólnik nie ma możliwości tego typu reprezentacji – nie może reprezentować ani jako członek zarządu ani jako pełnomocnik.

Jakie prawa ma wspólnik jednoosobowej spółki ?
1. może powołać w spółce zarząd i rzecz jasna do zarządu musi powołać osoby (osobę) trzecie;
2. może też udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania spółki w organizacji innej osobie, działając w charakterze zgromadzenia wspólników tej spółki;