Rodzaje akcji

Chcąc stać się współwłaścicielem spółki akcyjnej, trzeba posiadać akcje. Czym one są i jakie występują ich rodzaje- o tym więcej tutaj. Zapraszam do czytania! 
Akcja stanowi papier wartościowym, stanowiący o prawie akcjonariusza (jego posiadacza) do współwłasności spółki, która go wyemitowała. Prawami otrzymanymi w zamian za zakup akcji, mogą być:

  • prawo do udziału w zysku spółki,  
  • prawo do udziału w podziale majątku spółki, 
  • prawo do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy,  
  • prawo poboru – pierwszeństwo w zakupie akcji,  

Nie każda akcja jest taka sama, dlatego wyróżnia się ich różne rodzaje. Oto najpopularniejsze:

  1. imienne i na okaziciela,  
  2. gotówkowe (wydawane za wpłatę pieniędzy) i aportowe (wydawane za wniesienie aportów czyli wkładów niepieniężnych).
  3. zwykłe i uprzywilejowane (posiadacze mają dodatkowe prawa)