Rodzaje kapitałów w spółkach

Kapitały w przedsiębiorstwach można różnie podzielić. Biorąc pod uwagę skąd pochodzą można wyróżnić kapitał własny (np. z emisji akcji) oraz kapitał obcy (np. z kredytów). Wśród kapitałów własnych można wyodrębnić:

  • kapitał podstawowy – który powstaje w wyniku powierzenia środków przedsiębiorstwu przez jego wspólników. Jego podstawową funkcją jest finansowanie działalności podmiotu.
  • kapitał samofinansowania – który pochodzi z wypracowanego przez jednostkę zysku. Może zostać przeznaczony na pokrycie ewentualnych strat lub inwestycje.

W zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa, kapitał nosi różne nazwy.

Nazwa kapitału początkowego

Spółki cywilne: kapitał właścicieli
Spółki jawne i partnerskie: kapitał właścicieli
Spółki komandytowe: suma komandytowa
Spółki z o.o., komandytowo-akcyjne, akcyjne: kapitał zakładowy