Spółka jawna

Spółka jawna to jedna ze spółek osobowych, nie posiada ona osobowości prawnej lecz ma zdolność prawną. Działalność prowadzona przez tę formę może mieć charakter zarobkowy bądź niezarobkowy. Spółka posiada swój majątek ,który stanowią wkłady wniesione przez wspólników oraz mienie nabyte przez spółkę. Umowa spółki musi powinna zostać zawarta w formie pisemnej.

Wspólnicy w spółce.
W spółce jawnej wspólnicy za zobowiązania spółki odpowiadają solidarnie, całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność każdego ze wspólników ma charakter subsydiarny. Celem wspólników jest prowadzenie przedsiębiorstwa w zakresie wybranej działalności. Każdy ze wspólników ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki.

Spółka jawna może powstać w 3 trybach:

  • za pomocą umowy między wspólnikami,
  • poprzez fakultatywne przekształcenie spółki cywilnej,
  • poprzez przekształcenie spółki handlowej

Rozwiązanie spółki możliwe jest w przypadku:

  • pojawienia się okoliczności wskazanych w umowie spółki,
  • uchwały wspólników o zakończeniu działalności,
  • ogłoszenia upadłości spółki,
  • śmierci wspólnika,
  • wypowiedzeniu umowy spółki przez wspólnika bądź wierzyciela wspólnika,
  • prawomocnego orzeczenia sądu.

Chcesz zarejestrować spółkę? Odwiedź nasza stronę główną.