Spółka Non Profit

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością non profit zakładana jest do realizacji celu społecznego. Spółka nie ma na głównego celu, jakim  jest osiągnięcia zysku, a całość dochodów przeznacza na cele statutowe. Umowa takiej spółki zawiera informacje, że podmiot nie podejmuje działań typowych dla działalności gospodarczej.

Swą działalność wiąże  z działaniami pod kątem społecznym, można zatem wyróżnić działalność np. społeczną, dobroczynną, naukową, techniczną, oświatową, kulturalną, sportową, związaną z ochroną środowiska.

Rejestracja spółki zoo non profit możliwa jest w systemie teleinformatycznym z koniecznością późniejszej zmiany w umowie gotowej spółki poprzez dodanie odpowiednich zapisów, dla tego typu formy działalności firmy.

Podobny sposób funkcjonowania do spółki zoo mają fundacje oraz stowarzyszenia.